Prawdopodobnie zainfekowany komputer

GOOGLE CHROME wogóle nie dziala nie dalo sie otworzyc bo byl jakis komunikat wiec usunołem ją

Dobrze zrobiłeś.Wykonaj resztę.

Zawartosc naprawiania byla taka:
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 20-08-2017
Uruchomiony przez Szymonek_2 (07-09-2017 20:04:20) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Szymonek_2\Desktop\pulpit XD\anty
Załadowane profile: Szymonek_2 (Dostępne profile: Szymonek_2 & Marta & Gość)
Tryb startu: Normal

fixlist - zawartość:


HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [background_fault] => “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe” “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\background_fault\bf.dll”,background_fault_collector <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [SteamServerBrowser] => C:\Program Files (x86)\SteamServerBrowser\SteamServerBrowser.exe [228352 2017-02-26] ()
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig] => “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig\python\pythonw.exe” “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig\ml.py” --APPNAME="mkfabdcpfmdkhlgngccmkb (dane wartości zawierają 11 znaków więcej). <==== UWAGA
HKU\S-1-5-18…\Run: [GenieFloater] => C:\Program Files (x86)\Genie Soft\Genie Cleaner\GenieFloater.exe
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1494335863&z=78dd262ce36de105fe441a8gdzet0z8c0cew1bbq5m&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} URL = hxxp://rts.dsrlte.com/?q={searchTerms}&r=151
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} URL = hxxp://rts.dsrlte.com/?affID=na&q={searchTerms}&r=186
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} URL =
CHR StartupUrls: Profile 2 -> "hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN"
CHR DefaultSearchURL: Profile 2 -> hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Profile 2 -> ourluckysites
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-02-17]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-03-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-14]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-02-14]
CHR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\cmhomipkklckpomafalojobppmmidlgl [2017-09-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-02-14]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2016-09-05]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-02-17]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-18]
CHR Extension: (Quick Searcher v16.2) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pbdpajcdgknpendpmecafmopknefafha [2017-09-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-19]
CHR HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
OPR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pgkbgflmbfpkbehmfneoglkjkagbkhgd [2017-09-06]
S2 Corteli File Checker; C:\Program Files (x86)\Corteli\File Checker\updater\0.0.0.11\runner_service\service.exe [36352 2017-09-06] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 Windows Node; C:\Windows\WinKit\0.0.0.115\daemon\service.exe [X]
R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [262344 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda) <==== UWAGA
S1 {0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t; C:\Windows\System32\drivers{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t.sys [55872 2015-03-05] (StdLib)
R1 {0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64; C:\Windows\System32\drivers{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64.sys [48832 2014-12-01] (StdLib)
R1 {27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64; C:\Windows\System32\drivers{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64.sys [48736 2016-02-10] (StdLib)
S1 {cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t; C:\Windows\System32\drivers{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t.sys [55232 2014-05-22] (StdLib)
R1 {cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64; C:\Windows\System32\drivers{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64.sys [61120 2014-05-22] (StdLib)
R1 {e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64; C:\Windows\System32\drivers{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64.sys [48832 2014-11-28] (StdLib)
R1 {f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64; C:\Windows\System32\drivers{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64.sys [48832 2014-11-27] (StdLib)
2017-09-06 19:00 - 2017-09-07 17:30 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-09-06 18:47 - 2017-09-06 18:47 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\UCBrowser
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\otjwmz4awfp
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\okisnqmeqap
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\n04y5hj1drz
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mddvxjackfx
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\fsm4pelr0kp
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ZL7NHHU1PM
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\VCRN4GUS35
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\UBOY0G4WD6
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\6MDVJFSF1V
2017-09-06 18:26 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\lzp3x12qa1p
2017-09-06 18:26 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\IVZ4SQ6VK3
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 007327744 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 001900814 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000278509 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000126464 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000070800 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000005568 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:14 - 002554368 _____ (TODO: ) C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\vy53s3gkdut
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\juqx5lrpnir
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\YJMNFO7KDT
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\A8K6BUGNQJ
2017-09-06 18:14 - 2017-09-07 16:58 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\nana
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ykhnxllgddu
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\o1ppyk4kfvf
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ahrsw2as1bh
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\KVKVNDK1YD
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\B8R1N2SQEW
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\kbi4ynsgtps
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000140800 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000001522 _____ C:\Windows\Tasks\Nokia 6680 USB OBEX.job
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BZip
2017-09-06 18:13 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\dwr45aublvn
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 007327744 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000278509 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000070800 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000140800 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000005568 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000126464 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:14 - 002554368 _____ (TODO: ) C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 001900814 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst


HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender => klucz pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\background_fault => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SteamServerBrowser => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdobeBridge => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\GenieFloater => Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKU.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\DefaultScope => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID{425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} => klucz nie znaleziono.
Chrome StartupUrls => pomyślnie usunięto
Chrome DefaultSearchURL => pomyślnie usunięto
Chrome DefaultSearchKeyword => pomyślnie usunięto
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-02-17] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-03-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\cmhomipkklckpomafalojobppmmidlgl [2017-09-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2016-09-05] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-02-17] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-18] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Quick Searcher v16.2) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pbdpajcdgknpendpmecafmopknefafha [2017-09-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-19] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn => klucz pomyślnie usunięto
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pgkbgflmbfpkbehmfneoglkjkagbkhgd => pomyślnie przeniesiono
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Corteli File Checker => klucz pomyślnie usunięto
Corteli File Checker => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Windows Node => klucz pomyślnie usunięto
Windows Node => serwis pomyślnie usunięto
iSafeKrnl => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iSafeKrnl => klucz pomyślnie usunięto
iSafeKrnl => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t => klucz pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t => serwis pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t => klucz pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t => serwis pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => serwis pomyślnie usunięto
C:\AdwCleaner => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\UCBrowser => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\otjwmz4awfp => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\okisnqmeqap => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\n04y5hj1drz => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mddvxjackfx => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\fsm4pelr0kp => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\ZL7NHHU1PM => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\VCRN4GUS35 => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\UBOY0G4WD6 => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\6MDVJFSF1V => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\lzp3x12qa1p => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\IVZ4SQ6VK3 => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\vy53s3gkdut => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\juqx5lrpnir => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\YJMNFO7KDT => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\A8K6BUGNQJ => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\nana => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ykhnxllgddu => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\o1ppyk4kfvf => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ahrsw2as1bh => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\KVKVNDK1YD => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\B8R1N2SQEW => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\kbi4ynsgtps => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\Tasks\Nokia 6680 USB OBEX.job => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\BZip => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\dwr45aublvn => pomyślnie przeniesiono
"C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat" => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst” => nie znaleziono.

==== Koniec Fixlog 20:05:09 ====

Na przyszłość lepiej użyj opcji dodawania załącznika:

obraz

ok dzieki

zeskanowan, wykryto AŻ 10 000 zagrożeń mam usunąc wszystkie?

Tak.

troche tego nie rozumiem, kliknąłem zeby usunąc ale nic się nie usuwa

Program długo usuwa taką ilość może mu to zająć nawet godzinę jak się będzie przywieszał.

Usuwanie wykonaj w trybie awaryjnym.

1 polubienie

Nie wiem jak to zrobic ;/ juz usuwa sie normalnie wczoraj nie moglem tego zrobic ze wzgledu na mala ilosc czasu

Usunąłem juz tym programem, dac ci logi z FRS?

Edit:
Reklamy na stronach nadal występują ;/

Pokaż nowe logi z FRST.