Prawdopodobnie zainfekowany komputer

(Posmoi) #22

GOOGLE CHROME wogóle nie dziala nie dalo sie otworzyc bo byl jakis komunikat wiec usunołem ją

(Acorus) #23

Dobrze zrobiłeś.Wykonaj resztę.

(Posmoi) #24

Zawartosc naprawiania byla taka:
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 20-08-2017
Uruchomiony przez Szymonek_2 (07-09-2017 20:04:20) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Szymonek_2\Desktop\pulpit XD\anty
Załadowane profile: Szymonek_2 (Dostępne profile: Szymonek_2 & Marta & Gość)
Tryb startu: Normal

fixlist - zawartość:


HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [background_fault] => “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe” “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\background_fault\bf.dll”,background_fault_collector <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [SteamServerBrowser] => C:\Program Files (x86)\SteamServerBrowser\SteamServerBrowser.exe [228352 2017-02-26] ()
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [AdobeBridge] => [X]
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012…\Run: [mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig] => “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig\python\pythonw.exe” “C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig\ml.py” --APPNAME="mkfabdcpfmdkhlgngccmkb (dane wartości zawierają 11 znaków więcej). <==== UWAGA
HKU\S-1-5-18…\Run: [GenieFloater] => C:\Program Files (x86)\Genie Soft\Genie Cleaner\GenieFloater.exe
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1494335863&z=78dd262ce36de105fe441a8gdzet0z8c0cew1bbq5m&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.v9.com?type=hp&ts=1435056148&from=mych123&uid=st500dm002-1bd142_w2amfjqnxxxxw2amfjqn&z=94775781a98a94eb647e22cgdz0ccw2ebw2q7gezcm
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1496237580&z=9cc2b81c193f8c9a2ab558egazctfq1o9c3m1w1b4b&from=che0812&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSSEDF&pc=MSSE
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} URL = hxxp://rts.dsrlte.com/?q={searchTerms}&r=151
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} URL = hxxp://rts.dsrlte.com/?affID=na&q={searchTerms}&r=186
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012 -> {B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} URL =
CHR StartupUrls: Profile 2 -> "hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN"
CHR DefaultSearchURL: Profile 2 -> hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493721707&z=e1d0acfc5d25dea4581085cg3zat1c7m4o5g5m6gcg&from=ypid&uid=ST500DM002-1BD142_W2AMFJQNXXXXW2AMFJQN&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Profile 2 -> ourluckysites
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-02-17]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-03-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-14]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-02-14]
CHR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\cmhomipkklckpomafalojobppmmidlgl [2017-09-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-02-14]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2016-09-05]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-02-17]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-18]
CHR Extension: (Quick Searcher v16.2) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pbdpajcdgknpendpmecafmopknefafha [2017-09-06]
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-19]
CHR HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions…\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32…\Chrome\Extension: [mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
OPR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pgkbgflmbfpkbehmfneoglkjkagbkhgd [2017-09-06]
S2 Corteli File Checker; C:\Program Files (x86)\Corteli\File Checker\updater\0.0.0.11\runner_service\service.exe [36352 2017-09-06] (CloudBees, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 Windows Node; C:\Windows\WinKit\0.0.0.115\daemon\service.exe [X]
R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [262344 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda) <==== UWAGA
S1 {0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t; C:\Windows\System32\drivers{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t.sys [55872 2015-03-05] (StdLib)
R1 {0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64; C:\Windows\System32\drivers{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64.sys [48832 2014-12-01] (StdLib)
R1 {27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64; C:\Windows\System32\drivers{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64.sys [48736 2016-02-10] (StdLib)
S1 {cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t; C:\Windows\System32\drivers{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t.sys [55232 2014-05-22] (StdLib)
R1 {cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64; C:\Windows\System32\drivers{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64.sys [61120 2014-05-22] (StdLib)
R1 {e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64; C:\Windows\System32\drivers{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64.sys [48832 2014-11-28] (StdLib)
R1 {f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64; C:\Windows\System32\drivers{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64.sys [48832 2014-11-27] (StdLib)
2017-09-06 19:00 - 2017-09-07 17:30 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-09-06 18:47 - 2017-09-06 18:47 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\UCBrowser
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\otjwmz4awfp
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\okisnqmeqap
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\n04y5hj1drz
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mddvxjackfx
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\fsm4pelr0kp
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ZL7NHHU1PM
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\VCRN4GUS35
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\UBOY0G4WD6
2017-09-06 18:27 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\6MDVJFSF1V
2017-09-06 18:26 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\lzp3x12qa1p
2017-09-06 18:26 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\IVZ4SQ6VK3
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 007327744 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 001900814 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000278509 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000126464 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000070800 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000005568 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:14 - 002554368 _____ (TODO: ) C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\vy53s3gkdut
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\juqx5lrpnir
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\YJMNFO7KDT
2017-09-06 18:15 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\A8K6BUGNQJ
2017-09-06 18:14 - 2017-09-07 16:58 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\nana
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ykhnxllgddu
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\o1ppyk4kfvf
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ahrsw2as1bh
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\KVKVNDK1YD
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\B8R1N2SQEW
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\kbi4ynsgtps
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000140800 _____ C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000001522 _____ C:\Windows\Tasks\Nokia 6680 USB OBEX.job
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BZip
2017-09-06 18:13 - 2017-09-06 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\dwr45aublvn
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 007327744 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000278509 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000070800 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml
2017-09-06 18:14 - 2017-09-06 18:14 - 000140800 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000005568 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 000126464 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:14 - 002554368 _____ (TODO: ) C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe
2017-09-06 18:16 - 2017-09-06 18:16 - 001900814 _____ () C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst


HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender => klucz pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\background_fault => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\SteamServerBrowser => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdobeBridge => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mkfabdcpfmdkhlgngccmkbbmideddbig => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\GenieFloater => Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Search Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKU.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\DefaultScope => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID{425ED333-6083-428a-92C9-0CFC28B9D1BF} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{3248E828-1B35-43C0-94BE-99D9B79ADBFD} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{6DF2D8CE-EC21-487F-A309-FA18AE1153E3} => klucz nie znaleziono.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID{B3B3A6AC-74EC-BD56-BCDB-EFA4799FB9DF} => klucz nie znaleziono.
Chrome StartupUrls => pomyślnie usunięto
Chrome DefaultSearchURL => pomyślnie usunięto
Chrome DefaultSearchKeyword => pomyślnie usunięto
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-02-17] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-03-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\cmhomipkklckpomafalojobppmmidlgl [2017-09-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-02-14] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2016-09-05] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-02-17] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-18] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Quick Searcher v16.2) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pbdpajcdgknpendpmecafmopknefafha [2017-09-06] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
CHR Extension: (Brak nazwy) - C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-19] => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
HKU\S-1-5-21-15767563-2575837698-2306030566-1012\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\mbckjcfnjmoiinpgddefodcighgikkgn => klucz pomyślnie usunięto
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\pgkbgflmbfpkbehmfneoglkjkagbkhgd => pomyślnie przeniesiono
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Corteli File Checker => klucz pomyślnie usunięto
Corteli File Checker => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Windows Node => klucz pomyślnie usunięto
Windows Node => serwis pomyślnie usunięto
iSafeKrnl => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iSafeKrnl => klucz pomyślnie usunięto
iSafeKrnl => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t => klucz pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}t => serwis pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{0ca29851-3273-497e-b859-b648c9a6fe3a}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{27b3e6ee-4db5-4837-b077-4680439131f4}w64 => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t => klucz pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}t => serwis pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{e087dbd9-26a2-4265-be90-fcd3ab1b0247}w64 => serwis pomyślnie usunięto
{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => Usługa pomyślnie zatrzymana.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => klucz pomyślnie usunięto
{f9b36afe-8f89-4e92-9187-52451fe87825}w64 => serwis pomyślnie usunięto
C:\AdwCleaner => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\UCBrowser => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\otjwmz4awfp => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\okisnqmeqap => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\n04y5hj1drz => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\mddvxjackfx => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\fsm4pelr0kp => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\ZL7NHHU1PM => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\VCRN4GUS35 => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\UBOY0G4WD6 => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\6MDVJFSF1V => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\lzp3x12qa1p => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\IVZ4SQ6VK3 => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\vy53s3gkdut => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\juqx5lrpnir => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\YJMNFO7KDT => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\A8K6BUGNQJ => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\nana => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ykhnxllgddu => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\o1ppyk4kfvf => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\ahrsw2as1bh => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\KVKVNDK1YD => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files\B8R1N2SQEW => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\kbi4ynsgtps => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat => pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\Tasks\Nokia 6680 USB OBEX.job => pomyślnie przeniesiono
C:\Program Files (x86)\BZip => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Szymonek_2\AppData\Roaming\dwr45aublvn => pomyślnie przeniesiono
"C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\agent.dat" => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Biolux.bin” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Config.xml” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\installer.dat” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\md.xml” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\noah.dat” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.exe” => nie znaleziono.
“C:\Users\Szymonek_2\AppData\Local\Whitesoft.tst” => nie znaleziono.

==== Koniec Fixlog 20:05:09 ====

(krystian3w) #25

Na przyszłość lepiej użyj opcji dodawania załącznika:

obraz

(Posmoi) #26

ok dzieki

(Posmoi) #27

zeskanowan, wykryto AŻ 10 000 zagrożeń mam usunąc wszystkie?

(Acorus) #28

Tak.

(Posmoi) #29

troche tego nie rozumiem, kliknąłem zeby usunąc ale nic się nie usuwa

(krystian3w) #30

Program długo usuwa taką ilość może mu to zająć nawet godzinę jak się będzie przywieszał.

(Acorus) #31

Usuwanie wykonaj w trybie awaryjnym.

1 Like
(Posmoi) #32

Nie wiem jak to zrobic ;/ juz usuwa sie normalnie wczoraj nie moglem tego zrobic ze wzgledu na mala ilosc czasu

(Posmoi) #33

Usunąłem juz tym programem, dac ci logi z FRS?

Edit:
Reklamy na stronach nadal występują ;/

(Acorus) #34

Pokaż nowe logi z FRST.