PrestoShop: Dodawanie magazynu


(nintyfan) #1

Jak w systemie PrestoShop dodać nowy magazyn? Korzystam z wersji 1.5.6.2 .