Probelm z Apache w WebServ 2.0


(Animologic) #1

Podczas uruchamiania serwera wyskakuje mi błąd:

WEBSERV MONITOR - KONSOLA INFORMACYJNA

Podczas uruchamiania Apache napotkano następujący błąd:

=======================================================

(OS 10048)Tylko jedno użycie każdego adresu gniazda (protokół/adres sieciowy/port) jest normalnie dozwolone. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available, shutting down

Unable to open logs

=======================

Pomoc techniczna:

http://forum.webserv.pl

=======================

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . . _

I serwer się nie uruchamia


(Krzkaczor) #2

http://www.hotfix.pl/articles.php?article_id=71