Probem z wirusami!

(Muminek33333) #1

Witam.

Mam pewien problem z komputerem. Od rana avast zaczął mi wykrywać trojany, wirusy i inne robaki. Przeskanowalem komputer i wszystko dodałem do kwarantanny.

Niestety problem nie minął. Po właczeniu kompa tapeta znika i zamiast niej jest białe tło. Do tego co jakies 5 minut włącza sie samoczynnie przeglądarka IE i wchodzi na strone zatytułowaną system defeder security center. Gdy zaczynam stamtad pobierac jakis ■■■■ to avast informje ze trojane stamtad wyskakuja wiec przerywam połczenie :smiley:

Czy moze wie ktos jak mi pomoc?? POZDRAWIAM! :slight_smile:

(pycia14) #2

Daj log z HijackThis

(Muminek33333) #3

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:42:08, on 2008-07-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Wojtas\download\x86\RaMaint.exe

D:\Wojtas\download\x86\LogMeIn.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\Wojtas\download\x86\LMIGuardian.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Wojtas\download\x86\LogMeInSystray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Wojtas\download\x86\LMIGuardian.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy-Uzytkowe\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://127.0.0.1:4664/&s=L2Cb13yiVRHMDSybjNaKCzi-_d8

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: TextAloud - {F053C368-5458-45B2-9B4D-D8914BDDDBFF} - D:\Wojtas\czytnik\tyfu\TextAloud\TAForIE.dll (file missing)

O3 - Toolbar: nqgpedlr - {AB802BE5-5918-4875-954F-C878E08FC60E} - C:\WINDOWS\nqgpedlr.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sSBkgdUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” -Embedding -boot

O4 - HKLM…\Run: [PaperPort PTD] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe”

O4 - HKLM…\Run: [indexSearch] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PPort11reminder] “C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe” -r "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini

O4 - HKLM…\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM…\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [LogMeIn GUI] “D:\Wojtas\download\x86\LogMeInSystray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [906079de] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\kxpmyvki.dll”,b

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [AdVantage] “C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/ … 586-jc.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{743F44D5-72B1-4C62-A882-C5ABDB88317E}: NameServer = 62.21.99.95,62.21.99.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: okmdepgb - {3B679A7B-7B6D-4A9F-B5DB-4093E78B6A30} - C:\WINDOWS\okmdepgb.dll (file missing)

O21 - SSODL: axrfgvek - {86AC4821-F97C-4CBC-A556-4BF7C521B18B} - C:\WINDOWS\axrfgvek.dll

O21 - SSODL: RunOnceSys - {3b50c62f-ee55-4050-baa0-eaba9a220bff} - C:\WINDOWS\Resources\RunOnceSys.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy-Uzytkowe\ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - D:\Wojtas\download\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - D:\Wojtas\download\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

End of file - 10621 bytes

(huber2t) #4

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\nqgpedlr.dll

C:\WINDOWS\system32\kxpmyvki.dl

C:\WINDOWS\axrfgvek.dll


Folder::

C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar

C:\WINDOWS\privacy_danger

C:\Program Files\AdVantage

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(Muminek33333) #5

No wiec tak. Zrobiłem wsio tak jak kazałes :smiley: pokazalo sie niebieskie kienko i te duperele. Kazalo czekac 10 minut wiec poszedlem sobie cos uszykowac do jedzonka. Wrociem a tu komputer czeka az wpisze haslo. Problem znikł… jak narazie. A a tego loga nie wiem zbytnio skad wziąść. Jesli zrobilemm cos zle to mnie poprawcie.

(Kambor4) #6

Log powinien znajdować się na:

C:\Combofix.txt

jeśli się nie myle…

:slight_smile:

(Muminek33333) #7

ComboFix 08-07-03.5 - Piotr 2008-07-04 13:16:39.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.1394 [GMT 2:00]

Running from: D:\Programy-Uzytkowe\ComboFix.exe

Command switches used :: D:\Programy-Uzytkowe\CFScript.txt

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

FILE ::

C:\WINDOWS\axrfgvek.dll

C:\WINDOWS\nqgpedlr.dll

C:\WINDOWS\system32\kxpmyvki.dl

znalazlem cos takiego na dysku C w folderze combofix. TO TO?? :smiley:

(Kambor4) #8

:smiley: Nie :o To nie jest cały log :smiley:

(Muminek33333) #9

Phi xD Moze sprobuje tym combo fixe jeszcze raz :smiley: Mam tylko jedno zapytanie :smiley:

Wklej do notatnika:

Kod: Zaznacz wszystko

File::

C:\WINDOWS\nqgpedlr.dll

C:\WINDOWS\system32\kxpmyvki.dl

C:\WINDOWS\axrfgvek.dll

Folder::

C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar

C:\WINDOWS\privacy_danger

C:\Program Files\AdVantage

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

CFScript.txt <— zapisac to w nazwie pliku ?? czy w typie pliku? :smiley: a moze w kodowaniu? :smiley:

(Kambor4) #10

Daj normalny log.Combofix powinnien usunąć to samoczynnie.

(Muminek33333) #11

http://wklejto.pl/4893

He powtorzylem operacje z ComboFixem i jest LOG :slight_smile:

(Spandau) #12

Pobierz Combofixale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log z usuwania na forum

Usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

(Muminek33333) #13

http://wklejto.pl/4895

(Kambor4) #14

Czysto!

Usuń ręcznie folder C: \Qoobox ,

Usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

EDIT:

Czy sytuacja się poprawiła?

(Leon$) #15

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:

(Muminek33333) #16

http://wklejto.pl/4961

LOG z Kasperskiego

Sytuacja sie polepszyła :smiley: Chciałbym wsyzstkim tu bardzo podziękowac. Sam bym se rady nie dał :slight_smile:

POZDRO!

(Leon$) #17

Raport bez wirusów powinno być OK

:slight_smile: