Problem blondynki


(system) #1

moj program anty wirusowy wyswietlil mi alert o trojan dropper.fu.web a, chciałam zeskanowac dysk i zobaczyć czy nie mam jakis wirusów i tu problem skanowanie zatrzymuje sie na jedym pliku C:\ Documens and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp\NAV\Support\SymSC\SYMWMIA...\SymSCWb.dll , a później nie mogę wyłączyć okna ze skanowaniem. Co to może być. Bardzo proszę o pomoc

I jeszcze jedno co to jest Netropa Hot Key co zajmuje mi czasami 100% procesora :o


(fiesta) #2

Przenoszę do działu Bezpieczeństwo.


(adpawl) #3
  1. Wykasuj wszystko z katalogu Temp:

*C:\ Documens and Settings\Kasia\Ustawienia lokalne\Temp*

  1. Przeskanuj system tymi programami:

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

http://download.softpedia.ro/software/A ... sd14b2.exe

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... ag=lst-0-1

  1. Daj loga z Hijacka: Link do HijackThis 1.99

(system) #4

narazie zrobiłam cos takiego i co dalej

:o

DoubleClick: Cookie wyszukujące (Internet Explorer: Kasia) (Cookie, nothing done)

Common Dialogs: History (156 files) (Klucz rejestru, nothing done)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU

Log: Activity: SchedLgU.Txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

Log: Activity: imsins.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\imsins.log

Log: Activity: OEWABLog.txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\OEWABLog.txt

Log: Install: comsetup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\comsetup.log

Log: Install: Directx.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\Directx.log

Log: Install: ocgen.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\ocgen.log

Log: Install: setupact.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setupact.log

Log: Install: setupapi.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setupapi.log

Log: Install: setuplog.txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setuplog.txt

Log: Install: wmsetup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\wmsetup.log

Log: Install: DtcInstall.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\DtcInstall.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\mofcomp.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\mofcomp.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\setup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\setup.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemcore.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemcore.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemess.lo_ (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemess.lo_

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemess.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemess.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemprox.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemprox.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemsnmp.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemsnmp.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\winmgmt.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\winmgmt.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wmiadap.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wmiadap.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wmiprov.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wmiprov.log

Cookie: Cookie (19) (Cookie, nothing done)

Cache: Bufor (1764) (Bufor, nothing done)

--- Spybot - Search & Destroy version: 1.4 ß2 (build: 20041211) ---

2004-05-12 blindman.exe (1.0.0.0)

2004-12-11 SpyBotSD.exe (1.4.0.0)

2004-05-12 TeaTimer.exe (1.3.0.12)

2004-04-27 unins000.exe (51.13.0.0)

2004-05-12 Update.exe (1.3.0.0)

2004-10-04 advcheck.dll (1.0.1.0)

2004-05-12 borlndmm.dll (7.0.4.453)

2004-05-12 delphimm.dll (7.0.4.453)

2004-10-20 SDHelper.dll (1.3.0.12)

2004-05-12 Tools.dll (2.0.0.0)

2004-05-12 UnzDll.dll (1.73.1.1)

2004-05-12 ZipDll.dll (1.73.2.0)

2005-01-05 Includes\Beta.sbi (*)

2004-12-06 Includes\Beta.uti (*)

2004-11-29 Includes\Cookies.sbi (*)

2005-01-04 Includes\Dialer.sbi (*)

2005-01-04 Includes\Hijackers.sbi (*)

2004-12-29 Includes\Keyloggers.sbi (*)

2004-05-12 Includes\LSP.sbi (*)

2005-01-04 Includes\Malware.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Revision.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Security.sbi (*)

2005-01-05 Includes\Spybots.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Tracks.uti

2005-01-04 Includes\Trojans.sbi (*)


(system) #5

I jeszcze coś takiego. O rety czarna magia

Czy to jest to co powinnam zrobić. Cierpliwości ja się dopiero uczę, aze idzie opornie :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 13:04:20, on 2005-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\service.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.7\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4FC43990-A785-41E6-A786-962FBA3798FC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: COM+ System Service - Unknown - C:\WINDOWS\system32\SSMS.EXE

O23 - Service: Network DDE Connections - Unknown - C:\WINDOWS\system32\service.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe


(Kuz5) #6

Do usunięcia w trybie awaryjnym:

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.7\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Te mi sie nie podobają:

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

O23 - Service: COM+ System Service - Unknown - C:\WINDOWS\system32\SSMS.EXE

O23 - Service: Network DDE Connections - Unknown - C:\WINDOWS\system32\service.exe

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

NeroCheck

winamp

Zainstaluj sp2


(adpawl) #7

Optymalizacja Autostartu

Odinstaluj messengera : Start >> Uruchom, wpisz

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

(Musg) #8

dziewczyna pisze ze jest juz zmeczona --a wy jeszcze o sprawach kosmetycznych -oprocz sp2 oczywiscie.Log masz czycty i mozesz odpoczac :slight_smile:


(adpawl) #9

aaa... nie zauważyłem notki "Te mi sie nie podobają" :smiley:

Oznaczone ostatnie dwa wpisy do wywalenia!

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab - ten może zostać


(system) #10

Kochani ja naprawde jestem matol okazuje sie ze nie umie uruchomic w trybie awaryjnym, a jak uruchomie to co dalej , pomocy, jestem tak zawzięta,ze muszę to zrobić :oops:


(adpawl) #11

Uruchamiasz hijacka, skanujesz i zaznaczasz podane wyżej wpisy, potem klikasz fix checked.

Tryb awaryjny włączasz przy uruchamianiu komputera ( Klawisz F8 ).

W tym trybie kasujesz te wpisy:


(system) #12

Juz ledwo co widzę.Moj nowy log i co mam jeszcze zrobić

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:41:55, on 2005-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4FC43990-A785-41E6-A786-962FBA3798FC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe


(Canaletto) #13

przede wszystkim zainstaluj SP 2


(adpawl) #14

...i mozesz zrobić to, co napisałem z jakieś 7 postów wyżej...

post: Optymalizacja Autostartu


(Dragonlnx) #15

Start >>> uruchom >>> msconfig >>> uruchamianie >>> odznaczasz:

jusched

NeroCheck

winampa

Jeżeli nie używasz Messengera:

Start >>> uruchom >>> wpisz RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Usuń:

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background