Problem....log


(scripter) #1

Mam problem z wyłączaniem komputera. Nie chce się dość często wyłączyć. Ani przez start, ani przez wyłącznik na obudowie. Dopiero jest to możliwe po ręcznym restarcie.

  1. Mój system to winxp pro

  2. Nie używałem żadnych tweak'erów

  3. Niedawno reinstalowałem system (bo poprzednio też były takie akcje)

Może to przez jakiś program albo już nie wiem. Dlatego zamieszczam tu loga i proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:24:07, on 2005-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\files\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400010&utm_content=leftnav&utm_source=efc&utm_medium=bund&utm_campaign=efc0605

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.accoona.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400010&utm_content=leftnav&utm_source=efc&utm_medium=bund&utm_campaign=efc0605

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.accoona.com/search?q=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Accoona Search Assistant - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - C:\Program Files\Accoona\ASearchAssist.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "D:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

(Kosior6) #2

Masz Ad-Aware wyłącz w nim składnik Ad-watch i bedzie dobrze:P


(G Swirydowicz) #3

Zrób tak: Otwórz edytor rejestru ( polecenie regedit.exe w polu "Uruchom") a następnie:

  1. Wartość "WaiToKillServiceTimeout" w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

możemy zmienić z 20000 (podane w milisekundach) na mniejszą (np. 500);

  1. Wartość "WaitToKillAppTimeout" w kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

możemy zmienić z 20000 (podane w milisekundach) na mniejszą (np. 500);

  1. Wartość "AutoEndTasks" w kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

możemy zmienić z 0 [zero] na 1 [jeden];

  1. Wartość "HungAppTimeout" w kluczu

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

możemy zmienić z domyślnej wartości (podanej w milisekundach) na mniejszą.

Po tym oczywista restart i XP zamyka się bez żadnych problemów...


(scripter) #4

No tak, ale wtedy nie będzie mi na bierząco skanował spy.


(G Swirydowicz) #5

Przypominam o wykonaniu kopii zapasowej rejestru, gdybyś coś unnego nabroił :smiley:


(scripter) #6

A tak przy okazji. Log jest ok?


(fiesta) #7

scripter

Proszę zmienić tytuł wątku, inaczej zostanie usunięty z forum !!


(Kuz5) #8

W Dodaj/Usun odinstaluj Accoona

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Folder na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli nie masz już FlashGet to usuń resztki: