Problem proszę o spr loga :((


(Kabaret7) #1

od 2 dni mam spraszne kłopoty zaczęło się od zbyt

dużej ilośći pakietów przychodzących

potem malejąca ilość wolnego miejsca na dysku C [już jest ok {mam nadzieję}]

usunęłam jakieś tam wirusy

ale i tak mam nadal problemy np na forach dyskusyjnych

nie działa panel szybkiej odpowiedzi nie mogę używać emotikon muszę ręcznie wpisywać tagi

nie mogę skanować online hostingować zdjęć

nie mogę także załączać plików

jedynie w trybie aawaryjnym wszystko jest ok

co robić??:((???


(Mayster X) #2

dobrze ale wklej tego loga ... :slight_smile:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Kabaret7) #3

a to jest mój log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:00:37, on 2006-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\Anvshell.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

D:\Program Files\Spik\Spik.exe

D:\LOG!!!!\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\Quick\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] D:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\\SmartDoctor.exe /start

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\AQQ\AQQ.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: LNSS Status Monitor.lnk = C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 6.0\statusmonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6562BBC9-5AF4-4ED8-B2FD-11B41E90FD28}: NameServer = 213.199.225.10,213.199.225.14

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: GFI LANguard N.S.S. 6.0 attendant service - Unknown owner - C:\Program Files\GFI\LANguard Network Security Scanner 6.0\lnssatt.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/code]

(Gutek) #4

Jest Ok czysto ale to przez przywracanie systemu itp. - poczytaj - Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989


(Kabaret7) #5

ale tam nic nie ma na temat mojego problemu :?


(adam9870) #6

Przecież Gutek napisał, że to wina tego, że masz włączone Przywaracanie systemu itp.

I napisał, żebyś poczytał o optymalizacji Windowsa XP.

Czytaj ze zrozumieniem posty innych :!:


(Kabaret7) #7

przywracanie mam wyłączone


(Gutek) #8

Jak wchodzisz w linka sa tematy opracowane stosujesz kilka porad np. Odchudzanie dysku, optymalizacje przegladasz defragmentacja -rzuc okiem a zobaczysz


(Kabaret7) #9

ok wszystko już działa