Problem przy aktualizacji


(Natan64) #1

Nie wiem czemu ale nie moge robic updautu ze strony MS

strona sie wlacza sprawdzai mysli i mysli i nic

"Trwa sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania aktualizacyjnego przeznaczonego do współpracy z witryną sieci Web…"

i natym koczy sie dzialanie

czy sa jakies przeciwzkazania zeby odrazu sciagnac sp3 i zainstalowac na tym ?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:26:21, on 2009-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

E:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Documents and Settings\witold2\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "E:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] E:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] E:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1248270168265

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A64E6DF3-6EC6-4883-80F8-D2FD8E6AC225}: NameServer = 192.168.0.254

(Henio Mazurek) #2

Wklej szersze logi - OTL i gmer

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/

Logi wklej na www.wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.