Problem przy uruchamianiu WIN XP


(Romek K) #1

Witam. Mam problem z WIN XP HE. Od jakiegoś czasu podczas uruchamiania

systemu pojawia się komunikat: Aby pomóc w ochronie tego komputera,

system Windows zamknął ten program.

A nazwy zamykanych programów to: WMI, Explorator Windows,

CTF Loader, Aplikacja Userinit Logon.

Po zamknięciu komunikatów wszystko działa "na oko" poprawnie.

Co to znaczy i jak się tego pozbyc ? Pozdrawiam


(boczi) #2

Jeśli możesz, to wklej loga z hijackthisa.

http://www.hijackthis.prv.pl


(Romek K) #3

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:40:30, on 2005-04-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

E:\program files\konektortp\konektortp.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\PixelView\PlayTV Pro Ultra\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\PixelView\PlayTV Pro Ultra\TVSCHL.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Program Files\MozillaFirefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\RK\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KonektorTP] "e:\program files\konektortp\konektortp.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU..\Run: [PowerBar] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\Multimedia Launcher\PowerBar.exe" /AtBootTime

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Remote.lnk = C:\Program Files\PixelView\PlayTV Pro Ultra\TVRMVCR.EXE

O4 - Global Startup: Scheduler.lnk = C:\Program Files\PixelView\PlayTV Pro Ultra\TVSCHL.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\npjpi142_07.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\npjpi142_07.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 1178065531

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3ABDA2EC-1D94-4471-9DCE-5DF5DB2640D6}: NameServer = 217.78.21.15 217.78.63.142

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe


(Qbek50) #4

log czysty 8)


(Romek K) #5

Dzięki detektyw 997. Co w takim razie może by powodem tego problemu? :?:


(lazikar) #6

Jak czysty.

Przy uruchamianiu pojawia się komunikat.

Widać gołym okiem że ma sporo programów które niepotrzebnie uruchamiają.

Oto kilka. Wy szukajcie dalej znacie się na tym lepiej. :wink:

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

(boczi) #7

Roku , czy mógłbyś wkleić screena tego błędu?

Jak to zrobić masz TUTAJ.


(Romek K) #8

I podobne dla pozostałych trzech programów, ten sam wydawca programów.


(JNJN) #9

Podejrzewam że program antywirusowy wyłącza przy starcie kompa te procesy dla bezpieczeństwa,przejrzyj jego ustawienia lub odinstaluj go,zrób po nim czystke restart kompa i sprawdź czy masz komunikaty.


(Romek K) #10

Winny był chyba Konektor TP. Po odłączeniu wszystko działa. Dzięki