Problem przy włączaniu komputera!


(Dawid22061) #1

witam mam problem z moim komputerem przy włączaniu a mianowicie gdy włączam komputer wszysztko jest ok do chwili gdy wyskakuje mi takie przejście ZAPRASZAMY jak w każdym windowsie xp !

to powinno normalnie wyświetlać sie przez jakieś kilka sekund ale u mnie wyświetla sie o wiele dłuzej i nie wiem co zrobić by znów było normalnie prubowałem juz wszystkiego ( czyściłem błędy z dysku , wirus to napewno nie gdyż mam cały czas aktywnego antivira , powyłączałem kilka programów przy uruchaminiu przez START > URUCHOM > MSCOFIG ale to nadal nic nie daje wiec od czego to zależy ??

proszę o pomoc ! z góry dzięki


(Leon$) #2

Pobierz HijackThis http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654 przeskanuj system daj log

zobaczymy co masz w tym uruchamianiu

:slight_smile:


(Dawid22061) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:54:05, on 2008-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: (no name) - {36ADD950-A413-4414-AE3B-39F736A0819F} - (no file)

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll

O2 - BHO: DealioBHO Class - {6A87B991-A31F-4130-AE72-6D0C294BF082} - (no file)

O2 - BHO: UrlHelper Class - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: (no name) - {9FFD6ECA-1EC0-48E9-B35F-EA51D41C2214} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O2 - BHO: (no name) - {E18811DA-CFC4-4851-B168-DA60D565AAE1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {E2FBDB69-790D-4812-A2F7-F8CF73370673} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EEC73EA5-1367-49D1-93F4-CA1D8C22E9F9} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FFE5E9E3-6446-4248-A1DF-7555B9C1CF16} - (no file)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BSMediaBar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Compare Prices with &Dealio - C:\Documents and Settings\Dudziak\Dane aplikacji\Dealio\kb126\res\DealioSearch.html

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6B747F0C-B344-4F26-B374-C6117D9091A9}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{6B747F0C-B344-4F26-B374-C6117D9091A9}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{6B747F0C-B344-4F26-B374-C6117D9091A9}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{6B747F0C-B344-4F26-B374-C6117D9091A9}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\rlai.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL


(Olixxx94) #4

Moim zdaniem te wpisy są do usuniecia, ale niech ktoś inny to potwierdzi.


(Leon$) #5

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

a teraz optymalizacja startu

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

start >> wszystkie programy >> autostart >> usuń ten skrót

jeśli nie używasz wielu języków to usuń to

Panel sterowania >> opcje regionalne i językowe >> języki >> zaawansowane >> zaznacz Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

usunięcie wpisu nie powoduje usunięcia pliku (dotyczy wpisów 04) w razie pomyłki można przywrócić w HijackThisie

:slight_smile:


(Dawid22061) #6

to nic nie pomogło nadal gdy uruchamim kompa to ta opcja ZAPRASZAMY wyświetla sie długo ( tylko jak już to zniknie to kuputer jest juz w pełni gotowy i w ogóle sie nie zacina już - za to dzięki )


(Lukaszk 89) #7

Tutaj masz dobry artykuł(poczytaj trochę).

Warto zwrócić uwagę na defragmentację dysku.


(Dawid22061) #8

robiłem defragmentacje juz dużo razy !


(Lukaszk 89) #9

Spróbuj zaktualizować wszystkie sterowniki.

Na wszelki wypadek pytanie :jaki masz zasilacz?


(Dawid22061) #10

nie bardzo wiem jaki mam , można jakoś to sprawdzic ??


(Lukaszk 89) #11

Odkręcasz boczną ścianę obudowy i na górze z tyłu jest takie pudełko a na nim powinna być nalepka.Odczytaj firmę i moc.

Sprawdź te sterowniki.


(Dawid22061) #12

UWAŻAM ŻE TO WSZYSTKO NIE MA SENSU DALEJ JEST TAK SAMO !!

TRZEBA JESZCZE RAZ ZAINSTALOWAĆ WIDOWSA I MYŚLE ŻE JUŻ NAPEWNO BĘDZIE DOBRZE

DZIĘKI ZA WSZYSTKO