Problem z ALLPlayer V2.2.4


(Nuno Damian) #1

Siema.

Od jakiegoś czasu gdy zamykam ww. program wyskakuje mi następujący błąd: 0xc00000050. Problem wystąpił nagle, ni stąd ni z owąd, od tak sobie. Mam zainstalowany windows xp pro. System skanowałem AV: nortonem, mks -em i pandą oraz Spybot S&D, Ad- aware SD. Nic nie znaleźli. Nie mam zainstalowanego żadnego antywirusa dyskowego i żadnego freewara. Nie instalowałem także żadnych nowych sterów. Odinstalowanie Allpayera i jego ponowne zainstalowanie nic nie pomogło.

Oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:14:13, on 2005-08-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Programy\MWSnap300\MWSnap.exe

F:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Longhorn SideBar] C:\WINDOWS\SideBar\SideBar.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EAE95A1E-70C7-40E3-80AF-393D5E39773E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

i jeszcze coś takiego znalazłem o raporcie błędów:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

i do tego jeszcze te oto zrzuty ekranu:

mwsnap000021qq.th.jpg

mwsnap000039it.th.jpg

Wiem, że zawsze ten problem mogę rozwiązać sam poprzez format c: no ale przecież nie oto chodzi.

Będę wdzięczny za Waszą pomoc. Miłych wakacji.


(zciwo) #2

Zainstaluj sobie starszą wersję(stabilną) AllPlayera,może pomoże


(lazikar) #3

A co to ma do tematu.

Post Kosz