Problem z Antivirus protection


(Pandziobak) #1

Jak to usunąć?

http://wklej.org/id/701400/


(Atis) #2

Odinstaluj VShareToolBar i Searchqu Toolbar

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL

IE - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchqu.com//sidebar.html?src=ssb&appid=0&systemid=410

IE - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startsear.ch/?aff=1

IE - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchqu.com//web?src=ieb&appid=0&systemid=410&sr=0&q={searchTerms}

IE - HKU\..\SearchScopes\{043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF}: "URL" = http://vshare.toolbarhome.com/search.aspx?q={searchTerms}&srch=dsp

IE - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 1

IE - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:53798

FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Web Search"

FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Web Search"

FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Web Search"

FF - prefs.js..keyword.URL: "http://www.searchqu.com//web?src=ffb&appid=0&systemid=410&sr=0&q="

FF - prefs.js..network.proxy.backup.ftp: "118.98.16.2"

FF - prefs.js..network.proxy.backup.ftp_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.backup.gopher: "118.98.16.2"

FF - prefs.js..network.proxy.backup.gopher_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.backup.socks: "118.98.16.2"

FF - prefs.js..network.proxy.backup.socks_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.backup.ssl: "118.98.16.2"

FF - prefs.js..network.proxy.backup.ssl_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.ftp: "202.62.86.38"

FF - prefs.js..network.proxy.ftp_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.gopher: "202.62.86.38"

FF - prefs.js..network.proxy.gopher_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.share_proxy_settings: true

FF - prefs.js..network.proxy.socks: "202.62.86.38"

FF - prefs.js..network.proxy.socks_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.ssl: "202.62.86.38"

FF - prefs.js..network.proxy.ssl_port: 8080

FF - prefs.js..network.proxy.http: "127.0.0.1"

FF - prefs.js..network.proxy.http_port: 53798

FF - prefs.js..network.proxy.type: 1

O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.

O4 - HKLM..\Run: [AB6.exe] C:\Program Files\LP\3789\AB6.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [crrss] C:\WINDOWS\system32\crrss.exe ()

O4 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004..\Run: [Antivirus Protection 2012] C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012\AntivirusProtection2012.exe (KlureIn)

O4 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004..\Run: [Antivirus Protection 2012 SH] C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012\securityhelper.exe (KlureIn)

O4 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004..\Run: [Antivirus Protection 2012 SM] C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012\securitymanager.exe (KlureIn)

O4 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004..\Run: [c6kownuvvwf5] C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012\securityhelper.exe (KlureIn)

O4 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004..\Run: [winlogon] C:\Documents and Settings\acer\winlogon.exe ()

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\crrss.exe) - C:\WINDOWS\system32\crrss.exe ()

O20 - HKU\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004 Winlogon: Shell - ("C:\Documents and Settings\acer\winlogon.exe") - C:\Documents and Settings\acer\winlogon.exe ()


:Files

C:\Program Files\9FF94

C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\94C9F

C:\Documents and Settings\acer\Pulpit\Antivirus Protection 2012.lnk

C:\Documents and Settings\acer\Menu Start\Programy\Antivirus Protection 2012.lnk

C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012


:Reg

[HKEY_USERS\S-1-5-21-842925246-706699826-515967899-1004\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Shell"=- 


:Commands

[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(Pandziobak) #3

http://wklej.org/id/702005/

http://wklej.org/id/702011/


(Atis) #4

Kopiuj dokładnie i kliknij Zaznacz cały

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://startsear.ch/?aff=1&cf=beea87bc-462a-11e1-8972-705ab6005378

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchqu.com//web?src=ieb&appid=0&systemid=410&sr=0&q={searchTerms}

IE - HKCU\..\SearchScopes\{043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF}: "URL" = http://vshare.toolbarhome.com/search.aspx?q={searchTerms}&srch=dsp

O2 - BHO: (no name) - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - No CLSID value found.

O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - No CLSID value found.

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - No CLSID value found.

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - No CLSID value found.


:Files

C:\Program Files\9FF94

C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\94C9F

C:\Documents and Settings\acer\Menu Start\Programy\Antivirus Protection 2012

C:\Documents and Settings\acer\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012


:Reg

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Shell"=- 


:Commands

[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(Pandziobak) #5

raport z usuwania http://wklej.org/id/702120/

nowy log http://wklej.org/id/702122/


(Atis) #6

Wklij i kliknij Wykonaj skrypt:

Pokaż nowy log.


(Pandziobak) #7

nowy log

http://wklej.org/id/702238/


(Atis) #8

To jest raport z usuwania.

Pokaż jeszcze nowy log Skanuj.


(Pandziobak) #9

o to chodzi ?

http://wklej.org/id/702256/


(Atis) #10

Ręcznie skasuj to:

C:\Documents and Settings\acer\Menu Start\Programy\Antivirus Protection 2012.lnk

C:\Program Files\9FF94

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

http://support.microsoft.com/kb/310312/pl

Dysk przeskanuj Malwarebytes

http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html

Zainstaluj najnowszą wersję IE - Internet Explorer 8 (XP):

http://www.dobreprogramy.pl/Internet-Ex … l#archives

Aktualizuj programy mające wpływ na bezpieczeństwo, Java, Flash Player, Firefox, Adobe Reader itp.