Problem z aplikacją amvo.exe


(lol :D) #1

mam problem bo po właczeniu komputera pojawia mi sie bład i pisze cos o aplikacji amvo.exe co to jest?


(Dzimi21) #2

O ile mi wiadomo plik amvo.exe to jakiś trojan. U mnie siedział w lokalizacji "C:\WINDOWS\system32\amvo.exe" i jeszcze jakieś 2 pliki dll. Na szczęscie mój anty-wir sobie poradził.


(me@djohnsc) #3

Daj logi z HijackThis i Combofix, opis => viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi wklejaj według tych zasad => viewtopic.php?f=16&t=213350

Przeskanuj komputer antywirusami i innymi programami przeciw wirusom.


#4

lol :smiley: , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(lol :D) #5

zainstalowałem i pobrałem tą aplikacje. Po właczeniu pojawiło sie 6 opcji. Którą mam dać licząc od góry?

W dniu 09.05.2008 , o godzinie 14:09 został dopisany post przez lol :smiley:

to chyba to

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:07:04, on 2008-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\gry\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.media-cell.com/search.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [seaMonkey Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe" -turbo

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - D:\gry\śmieć od sebastina\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\gry\śmieć od sebastina\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{691609EA-D90D-47AB-89AD-EC07F9A134F8}: NameServer = 192.168.197.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

--

End of file - 7471 bytes


(Leon$) #6

wpis

usuń HijackThisem >> Fix checked

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S ... Tool.shtml lub format

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry369724

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 przeskanuj daj log

:slight_smile:


(lol :D) #7

a musze to robic?? ten plik czemus zagraza??


(huber2t) #8

To jest wirus


(lol :D) #9

nie jestem najlepszy z angielskiego i mam prośbe:

gdy pobiore program do loga z combofix to wyskakuje mi cos tam po angielsku to które mam kliknac to po prawej czy lewej??


(huber2t) #10

Kliknij Yes czyli Tak


(lol :D) #11

przy skanowaniu znikaja mi ikony. czy to ma na tym polegac?


(huber2t) #12

Tak nie martw się tym to jest normalne, w czasie skanowania nie ruszaj myszką


(lol :D) #13

a ile takie skanowanie trwa ??


(huber2t) #14

nie długo będzie trwać


(lol :D) #15

a czy to jest jakis grozny wirus ??


(huber2t) #16

Jest groźny a zaraziłeś się nim z jakiegoś nośnika danych np. mp3 lub z pendriva


(lol :D) #17

ComboFix 08-05-08.1 - Piotr 2008-05-09 19:34:30.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.602 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Previous Run -------

.

C:\autorun.inf

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf

C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll

D:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-09 to 2008-05-09 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-04 19:05 . 2008-05-04 19:05

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 6,066,176 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll

2008-05-04 15:42 . 2007-04-17 11:32 2,455,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dat

2008-05-04 15:42 . 2007-03-08 07:11 1,036,288 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll.mui

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 459,264 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 383,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 267,776 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 63,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 52,224 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-02-22 12:00 13,824 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe

2008-05-04 14:26 . 2003-12-26 11:22 24,192 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\OLD59B.tmp

2008-05-04 14:25 . 2004-08-03 23:08 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys

2008-05-04 14:25 . 2004-08-03 23:08 25,600 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbser.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 15:03

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 92,064 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmmdm.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 79,328 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmserd.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 66,656 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmbus.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbsermptxp.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 25,600 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\usbsermptxp.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 22,768 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\usbsermpt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 9,232 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmmdfl.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 6,208 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmcmnt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 5,936 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmwhnt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 4,048 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmcr.sys

2008-05-03 17:47 . 2008-04-24 11:02 104,884 -r-hs---- C:\lkxcqdb.bat

2008-05-01 09:19 . 2008-05-04 13:49

2008-04-30 20:22 . 2008-04-30 20:22

2008-04-21 21:00 . 2008-04-21 21:00

2008-04-17 11:20 . 2008-04-17 11:20

2008-04-14 16:12 . 2008-04-14 16:12 37 --a------ C:\WINDOWS\ESINSTALL.INI

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 129,784 --------- C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 9,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdralw2k.sys

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 9,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdr4_xp.sys

2008-04-12 13:20 . 2008-04-12 13:20

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-09 17:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\GanymedeNet

2008-05-04 13:03 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-04-21 08:20 304,182 ----a-w C:\StiImg.dat

2008-04-18 13:02 --------- d-----w C:\Program Files\Norton Security Scan

2008-04-16 13:16 39,424 ----a-w C:\WINDOWS\zipinst.exe

2008-04-07 14:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Artweaver

2008-04-05 06:25 --------- d-----w C:\Program Files\Google

2008-04-04 16:04 92,728 ------w C:\WINDOWS\system32\bass.dll

2008-04-04 12:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Ashampoo

2008-04-04 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Disney Interactive

2008-04-02 12:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2008-03-26 13:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-03-20 08:09 1,845,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-03-17 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\AidemMedia

2008-03-01 13:02 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2008-02-20 05:38 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll

2008-01-06 11:33 17,144 ----a-w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2007-12-04 17:43 49 ----a-w C:\Program Files\path3.ini

2007-12-01 07:41 49 ----a-w C:\Program Files\path2.ini

2007-11-29 19:14 50 ----a-w C:\Program Files\path5.ini

2005-03-31 21:17 40,960 ----a-w C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00 15360]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 09:39 2119104]

"SeaMonkey Quick Launch"="C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe" [2007-01-11 14:11 151552]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-11-22 08:07 68856]

"PcSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2006-06-27 17:21 1449984]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gainward"="C:\WINDOWS\TBPanel.exe" [2005-07-25 10:39 2043904]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-07-20 15:07 7110656]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-07-20 15:07 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-07-20 15:07 86016]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-12-08 18:35 32768]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 12:50 155648]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 19:37 79224]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-12 00:12 49152]

"C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2007-11-20 17:43 1581056 C:\WINDOWS\mixer.exe]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe" [2006-12-15 04:23 75520]

"PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2006-06-15 13:36 229376]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 14:00 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26 29696]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-12 00:23:26 282624]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 11:01:04 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.3iv2"= 3ivxVfWCodec.dll

"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll

"VIDC.i263"= i263_32.drv

"msacm.imc"= imc32.acm

"VIDC.VP31"= vp31vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe"=

"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe"=

"C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe"=

"D:\gry\City Interactive\Overspeed\LASR.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-03-29 19:31]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-03-29 19:35]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{908612fe-bb7f-11dc-90f3-0004619f3e4d}]

\Shell\AutoRun\command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\explore\Command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\open\Command - F:\lkxcqdb.bat

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2008-04-18 13:21:50 C:\WINDOWS\Tasks\Norton Security Scan.job"

  • C:\Program Files\Norton Security Scan\Nss.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-05-09 19:38:42

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-05-09 19:40:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-09 17:39:52

Pre-Run: 26,474,479,616 bajtów wolnych

Post-Run: 27,088,101,376 bajtów wolnych

162 --- E O F --- 2008-05-04 13:48:05


(huber2t) #18

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\lkxcqdb.bat

F:\lkxcqdb.bat


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(lol :D) #19

a jezeli mam juz pobranego to co pobrac jeszcze raz??


(huber2t) #20

Nie musisz pobierać możesz tym co go teraz masz