Problem z aplikacją amvo.exe

mam problem bo po właczeniu komputera pojawia mi sie bład i pisze cos o aplikacji amvo.exe co to jest?

O ile mi wiadomo plik amvo.exe to jakiś trojan. U mnie siedział w lokalizacji “C:\WINDOWS\system32\amvo.exe” i jeszcze jakieś 2 pliki dll. Na szczęscie mój anty-wir sobie poradził.

Daj logi z HijackThis i Combofix, opis => viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi wklejaj według tych zasad => viewtopic.php?f=16&t=213350

Przeskanuj komputer antywirusami i innymi programami przeciw wirusom.

lol :smiley: , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

zainstalowałem i pobrałem tą aplikacje. Po właczeniu pojawiło sie 6 opcji. Którą mam dać licząc od góry?

W dniu 09.05.2008 , o godzinie 14:09 został dopisany post przez lol :smiley:

to chyba to

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:07:04, on 2008-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\gry\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.media-cell.com/search.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [seaMonkey Quick Launch] “C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe” -turbo

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter… - D:\gry\śmieć od sebastina\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\gry\śmieć od sebastina\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{691609EA-D90D-47AB-89AD-EC07F9A134F8}: NameServer = 192.168.197.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

End of file - 7471 bytes

wpis

usuń HijackThisem >> Fix checked

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml lub format

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 przeskanuj daj log

:slight_smile:

a musze to robic?? ten plik czemus zagraza??

To jest wirus

nie jestem najlepszy z angielskiego i mam prośbe:

gdy pobiore program do loga z combofix to wyskakuje mi cos tam po angielsku to które mam kliknac to po prawej czy lewej??

Kliknij Yes czyli Tak

przy skanowaniu znikaja mi ikony. czy to ma na tym polegac?

Tak nie martw się tym to jest normalne, w czasie skanowania nie ruszaj myszką

a ile takie skanowanie trwa ??

nie długo będzie trwać

a czy to jest jakis grozny wirus ??

Jest groźny a zaraziłeś się nim z jakiegoś nośnika danych np. mp3 lub z pendriva

ComboFix 08-05-08.1 - Piotr 2008-05-09 19:34:30.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.602 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Previous Run -------

.

C:\autorun.inf

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf

C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll

D:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-09 to 2008-05-09 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-04 19:05 . 2008-05-04 19:05

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 6,066,176 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll

2008-05-04 15:42 . 2007-04-17 11:32 2,455,488 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dat

2008-05-04 15:42 . 2007-03-08 07:11 1,036,288 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll.mui

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 459,264 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 383,488 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 267,776 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 63,488 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-03-01 15:02 52,224 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2008-05-04 15:42 . 2008-02-22 12:00 13,824 -----c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe

2008-05-04 14:26 . 2003-12-26 11:22 24,192 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\OLD59B.tmp

2008-05-04 14:25 . 2004-08-03 23:08 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys

2008-05-04 14:25 . 2004-08-03 23:08 25,600 --a–c— C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbser.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 15:03

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 92,064 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmmdm.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 79,328 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmserd.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 66,656 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmbus.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbsermptxp.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 25,600 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\usbsermptxp.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 22,768 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\usbsermpt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 9,232 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmmdfl.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 6,208 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmcmnt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 5,936 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmwhnt.sys

2008-05-04 14:24 . 2008-05-04 14:24 4,048 --a------ C:\Documents and Settings\Piotr\mqdmcr.sys

2008-05-03 17:47 . 2008-04-24 11:02 104,884 -r-hs---- C:\lkxcqdb.bat

2008-05-01 09:19 . 2008-05-04 13:49

2008-04-30 20:22 . 2008-04-30 20:22

2008-04-21 21:00 . 2008-04-21 21:00

2008-04-17 11:20 . 2008-04-17 11:20

2008-04-14 16:12 . 2008-04-14 16:12 37 --a------ C:\WINDOWS\ESINSTALL.INI

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 129,784 --------- C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 9,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdralw2k.sys

2008-04-13 11:16 . 2007-03-08 01:51 9,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdr4_xp.sys

2008-04-12 13:20 . 2008-04-12 13:20

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-09 17:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\GanymedeNet

2008-05-04 13:03 --------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-04-21 08:20 304,182 ----a-w C:\StiImg.dat

2008-04-18 13:02 --------- d-----w C:\Program Files\Norton Security Scan

2008-04-16 13:16 39,424 ----a-w C:\WINDOWS\zipinst.exe

2008-04-07 14:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Artweaver

2008-04-05 06:25 --------- d-----w C:\Program Files\Google

2008-04-04 16:04 92,728 ------w C:\WINDOWS\system32\bass.dll

2008-04-04 12:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Ashampoo

2008-04-04 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Disney Interactive

2008-04-02 12:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2008-03-26 13:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-03-20 08:09 1,845,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-03-17 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\AidemMedia

2008-03-01 13:02 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2008-02-20 05:38 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll

2008-01-06 11:33 17,144 ----a-w C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2007-12-04 17:43 49 ----a-w C:\Program Files\path3.ini

2007-12-01 07:41 49 ----a-w C:\Program Files\path2.ini

2007-11-29 19:14 50 ----a-w C:\Program Files\path5.ini

2005-03-31 21:17 40,960 ----a-w C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 14:00 15360]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-07-09 09:39 2119104]

“SeaMonkey Quick Launch”=“C:\Program Files\mozilla.org\SeaMonkey\SeaMonkey.exe” [2007-01-11 14:11 151552]

“swg”=“C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe” [2007-11-22 08:07 68856]

“PcSync”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe” [2006-06-27 17:21 1449984]

“MSMSGS”=“C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [2004-10-13 18:24 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Gainward”=“C:\WINDOWS\TBPanel.exe” [2005-07-25 10:39 2043904]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2005-07-20 15:07 7110656]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2005-07-20 15:07 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“NvMediaCenter”=“C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll” [2005-07-20 15:07 86016]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2003-12-08 18:35 32768]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 12:50 155648]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-03-29 19:37 79224]

“HP Software Update”=“C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe” [2005-05-12 00:12 49152]

“C-Media Mixer”=“Mixer.exe” [2007-11-20 17:43 1581056 C:\WINDOWS\mixer.exe]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe” [2006-12-15 04:23 75520]

“PCSuiteTrayApplication”=“C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe” [2006-06-15 13:36 229376]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 14:00 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26 29696]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-12 00:23:26 282624]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 11:01:04 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.3iv2”= 3ivxVfWCodec.dll

“VIDC.HFYU”= huffyuv.dll

“VIDC.i263”= i263_32.drv

“msacm.imc”= imc32.acm

“VIDC.VP31”= vp31vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusDisableNotify”=dword:00000001

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe”=

“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe”=

“D:\gry\City Interactive\Overspeed\LASR.exe”=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-03-29 19:31]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-03-29 19:35]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{908612fe-bb7f-11dc-90f3-0004619f3e4d}]

\Shell\AutoRun\command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\explore\Command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\open\Command - F:\lkxcqdb.bat

.

Contents of the ‘Scheduled Tasks’ folder

“2008-04-18 13:21:50 C:\WINDOWS\Tasks\Norton Security Scan.job”

  • C:\Program Files\Norton Security Scan\Nss.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-05-09 19:38:42

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-05-09 19:40:04

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-09 17:39:52

Pre-Run: 26,474,479,616 bajtów wolnych

Post-Run: 27,088,101,376 bajtów wolnych

162 — E O F — 2008-05-04 13:48:05

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\lkxcqdb.bat

F:\lkxcqdb.bat


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

a jezeli mam juz pobranego to co pobrac jeszcze raz??

Nie musisz pobierać możesz tym co go teraz masz