Problem z aplikacją TaskbarIcon.exe "zostanie ona zamkn

Po uaktualnieniu mojego systemu Windows XP Professional autopatcherem występuje u mnie problem z aplikacją dostępową do Neostrady która poprzednio uruchamiała się w pasku zadań ( ikona) " wystąpił problem z aplikacją TaskbarIcon.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty " Problem się powtarza po ponownej reinstalacji Neostrady. Ze skrótu na pulpicie Neostrada chodzi bez problemów. Prosze o pomoc

Oto log z HiJack-a

QUOTE:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:55:33, on 2007-10-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\PC-TV\WinManager\WinManager.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Ajt Soft\Słownik\AP.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [avgnt] “C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe” /min

O4 - HKLM…\Run: [COMODO Firewall Pro] “C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe” /background

O4 - HKLM…\Run: [sDTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: WinManager.lnk = C:\Program Files\PC-TV\WinManager\WinManager.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{B73BC87B-F244-403C-AD6F-9E1EC2E7C35F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

End of file - 5538 bytes

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

przeczytaj ten temat, a będziesz wiedzieć dlaczego wskazane jest usunięcie tej apikacjii dostępowej. twój problem, jak i wiele innych znikną w mgnieniu oka :wink:

Dziękuję za poradę. Faktycznie odinstalowanie Neo TPSA w moim przypadku pozwoliło odmulić PC-ta i “zaoszczędzić” ok. 200 MB.

Niestety postępując zgodnie z informacjami na temat instalacji Neo TPSA pod Windowsem XP zarówno wg wskazówek zamieszczony tu jaki w kilku innych miejscach (zresztą zasadniczo się one niczym nie róznią) nie uzyskuje połączenia z serwerem a to przez błąd 721 Komputer zdalny nie odpowiada Ręce opadają mam do nich dzwonić czy co? Mam zamiar od nowa zainstalować XP-ka ale bez aktualizowania go Autopatcherem.