Problem z Avira Antivir (co 15minut wirusy)


(Lukasziks) #1

Więc mam taki problem że co jakieś 15minut wyskakują mi 2 komunikaty o trojanach w Avirze pisze taka ścieżka :

99dc84b08c1b4076.jpg

Zaczęło się to gdy pożyczyłem od kolegi pendriva (wiem że ma strasznie dużo wirusów na kompie) i podłączyłęm. Tak myślę żę to przez niego.

Oto log z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:58:49, on 2008-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\SYSTEM.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\699.exe

C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.emurayden.net

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478d38-c3f9-4efb-9b51-7695eca05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579b4b1-0293-4d73-b02d-5ebb0ba0f0a2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {69c40fbf-f5bd-44b7-a5f0-ebdab14e701f} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {9CB65201-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {C05FE3D1-3270-4418-9E4C-DE8E6543A3F8} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {f0d4b231-da4b-4daf-81e4-dfee4931a4aa} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [44c26412] "rundll32.exe" "C:\WINDOWS\system32\tcqocfle.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SYSTEM] C:\SYSTEM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\Natalia\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Video Drivers] C:\RECYCLER\S-1-5-21-6438420791-9824664794-340148915-2866\winlogon.exe

O8 - Extra context menu item: Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZN

O8 - Extra context menu item: Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\pc tools\lsp\pctlsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: efcbaxx - efcbaxx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jabrezcx - jabrezcx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: pmnmjkeb - pmnmjKeb.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (antivirscheduler) - Avira GmbH - D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (antivirservice) - Avira GmbH - D:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Protection Technology - C:\WINDOWS\System32\appdrvrem01.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Unknown owner - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: QoS RSVP RSVPsdcoreservice (RSVPsdcoreservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wpv4281.cpx.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdauxservice) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdcoreservice) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (useraccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

A więc prosiłbym o jakieś rady. Z góry dziękuję. :smiley:


(Agatonster) #2

lukasgures ,

popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Gutek) #3
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com		

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.emurayden.net

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com		

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html		

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com			

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL		

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL		

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579b4b1-0293-4d73-b02d-5ebb0ba0f0a2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: (no name) - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)			

O2 - BHO: (no name) - {69c40fbf-f5bd-44b7-a5f0-ebdab14e701f} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)			

O2 - BHO: (no name) - {C05FE3D1-3270-4418-9E4C-DE8E6543A3F8} - (no file)			

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {f0d4b231-da4b-4daf-81e4-dfee4931a4aa} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - (no file)		

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)		

O3 - Toolbar: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)		

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [44c26412] "rundll32.exe" "C:\WINDOWS\system32\tcqocfle.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k		

O4 - HKLM\..\Run: [SYSTEM] C:\SYSTEM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Video Drivers] C:\RECYCLER\S-1-5-21-6438420791-9824664794-340148915-2866\winlogon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZN

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)		

O20 - Winlogon Notify: efcbaxx - efcbaxx.dll (file missing)

20 - Winlogon Notify: jabrezcx - jabrezcx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: pmnmjkeb - pmnmjKeb.dll (file missing)

O23 - Service: QoS RSVP RSVPsdcoreservice (RSVPsdcoreservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wpv4281.cpx.exe (file missing)

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix


(Lukasziks) #4

usunełem wpisy ale poprzednio chyba źle zrobiłęm że odinstalowałem Avire i teraz mi te komunikaty nie wyskakują ale co jakieś 10minut internet mi się wyłącza i muszę go włanczać. Dać ci ten log z ComboFixa?


(Gutek) #5

Nie pytaj tylko wrzucaj z Combo log :slight_smile:


(Lukasziks) #6
ComboFix 08-11-20.02 - Marek 2008-11-21 18:24:58.1 - NTFSx86

(Gutek) #7

Wklej do Notatnika:

File::

c:\windows\system32\1037u.dll

c:\windows\system32\3423925975.dat

c:\windows\system32\driver\win32.exe


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Video Drivers"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{70AA1827-DC5C-F4CF-EFEB-9A74038BD849}]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html


(Lukasziks) #8

komp mi się nie zresetował to sam mam go zresetować ? oto log po tym przerzuceniu pliku na ComboFix

ComboFix 08-11-21.02 - Marek 2008-11-21 20:19:33.2 - NTFSx86

(huber2t) #9

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\program files\AskTBar


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D}"=-


Driver::

appdrvrem01

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Lukasziks) #10

proszę bardzo http://wklej.eu/index.php?id=6b65869bad


(huber2t) #11

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Lukasziks) #12

Przeskanowałem tym programem Dr.WEB CureIt!.

Skan z dysku C:

A0203199.dll;C:\System Volume Information_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493;Adware.Funweb;;

Z dysku D zaraz wrzucę jak się skończy skanować


(huber2t) #13

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja


(Lukasziks) #14

już to robiłem


(Lukasziks) #15

skan z D :

A0203199.dll;C:\System Volume Information_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493;Adware.Funweb;Niewyleczalny.Nazwa została zmieniona.;

03480906.FIL.OLD;D:\$VAULT$.AVG;Trojan.MulDrop.15085;Usunięty.;

protect.exe;D:\Program Files\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin;Trojan.Packed.650;Usunięty.;

A0203260.OLD;D:\System Volume Information_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493;Trojan.MulDrop.15085;Usunięty.;

A0203269.exe;D:\System Volume Information_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493;Trojan.Packed.650;Usunięty.;


(huber2t) #16

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Folders to delete:

C:\System Volume Information\_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493

D:\System Volume Information\_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt


(Lukasziks) #17
Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!


Folder "C:\System Volume Information\_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493" deleted successfully.

Folder "D:\System Volume Information\_restore{6EBD31D9-68EB-48C1-92D4-F885280C5338}\RP493" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

Proszę bardzo. Plik już skasowałem i czekam na dalsze informacje.


(Gutek) #18

No i Ok usunięte


(Lukasziks) #19

ok dzięki za pomoc :>