Problem z banem za spamowanie :/


(Uchi666) #1
ile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:02:48, on 2006-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

E:\Program Files\LClock\lclock.exe

F:\Program Files\z DC ++\Instalki\=Tuning systemu=\AVEDESK.EXE

E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

E:\WINDOWS\Packs\Crystal XP\YzToolbar\YzToolbar.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jucheck.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

E:\DOCUME~1\M4teusz\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.703\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe ,svchost.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CleanMyPC Popup Blocker - {7A9BC6B1-7F27-47c6-A66D-13582E81E537} - E:\Program Files\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBHO.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: CleanMyPC Toolbar - {04164EC4-1E48-4279-818E-3721931E7636} - E:\Program Files\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBar.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 E:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] E:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] E:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [AVEDESK] "F:\Program Files\z DC ++\Instalki\=Tuning systemu=\AVEDESK.EXE"

O4 - Startup: Konfabulator.lnk = E:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - E:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Pomocy.

Przepraszam za tamten topic.


(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie bądź innym folderze tymczasowym tylko umieść go w jakimś innym (nieco bezpieczniejszym) miejscu np. na pulpicie.

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Skasuj wpisy w hjt, a folder ręcznie (o ile będzie) w trybie awaryjnym.

Jeśli nie masz już Messenger'a to także ciachnij:

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt oraz SilentRunners.


(Kuz5) #3

Mógłbyś troszkę jaśniej napisać o co chodzi, bo nie za bardzo rozumiem