Problem z bazą danych w Fuks Typer


(Kingpc) #1

Pojawił mi się błąd w skrypcie Fuks Typer. Gdy wchodzę na stronę pojawia się komunikat:

Plik funkcje.php wygląda tak

<?


// funkcje uzywane przez typera


function polacz()

	{

global $typer_baza_nazwa, $typer_baza_host, $typer_baza_user, $typer_baza_haslo;


	$conn=mysql_connect($typer_baza_host, $typer_baza_user, $typer_baza_haslo) or die("Nie nawiazano polaczenia z baza danych mysql");

	mysql_select_db("$typer_baza_nazwa");

	}


function change($more) {$more=str_replace('\"','"',$more);	

$more=str_replace('/"','"',$more);

$more=str_replace("\'",'"',$more);	

$more=str_replace("/'",'"',$more);

$more=str_replace("'",'"',$more);


	ereg_replace("Ą","ˇ",$more);

	ereg_replace("ą","±",$more);

	ereg_replace("Ś","¦",$more);

	ereg_replace("ś","¶",$more);

	eereg_replace("Ź","¬",$more);

	eereg_replace("ź","Ľ",$more);


return $more;

 }


function rechange($more) {

return $more;

 }


function obrobka($argument)

{

return $argument;

}function kasuj($nr, $tabela, $sure)

	{

		global $login, $where;


	        if ($sure == 1) 

		{

		global $nr, $tabela, $ehr;


	if ($tabela=='newsy') {

				$sql = "SELECT autor FROM newsy WHERE id='$nr'";

				$wynik=mysql_query($sql);

				$row=mysql_fetch_row($wynik);

				$autor=$row[0];

				}


	if ($tabela=='users') $sql = "DELETE FROM ". $tabela ." WHERE clientID = '". $nr ."'";

		else {$sql = "DELETE FROM ". $tabela ." WHERE id = '". $nr ."'";}


		mysql_query($sql);


		}


		else {

			print ("

Jestes pewien, ze chcesz to zrobic???

");

if ($tabela=='teksty') $ehr='art'; else $ehr=$tabela;

?>
TAK || NIE

<?

 }

}

?>

Baza danych wygląda tak: