Problem z bpk


(Somone18) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:10:23, on 2006-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\mIRC\mirc.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\uzytkownik\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: HomepageBHO - {1ca480cd-c0e5-4548-874e-b85b17905b3a} - C:\WINDOWS\system32\hp4A86.tmp (file missing)

O2 - BHO: PK IE Plugin - {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A} - C:\WINDOWS\system32\bpkwb.dll (file missing)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmxpl.exe] C:\WINDOWS\system32\dmxpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gamez\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4584761B-DE83-4166-9D7D-E929869D5944}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

wczoraj dostalem bpk.exe, dowiedzialem sie ze to Key Logger, probowalem z tym walczyc ale nie wiem czy do konca wszystko jest zalatwione, jezeli cos wychwycicie po za tym key loggerem to prosze piszcie

pozdrawiam :?


(JNJN) #2

Proszę używać polskich znaków,opcja zmień i popraw.JNJN


(Bbieniol) #3

Użyj narzędzia --> SmitFraudFix

Użyj narzędzia FixWareOut

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Gutek) #4

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222


(Somone18) #5

ok użyłem tego FixWareOut oraz SmitFraudFix


(Bbieniol) #6

Usuń teraz w/w wpisy + pliki i wrzuć logi o ktore prosiłem :slight_smile:


(Somone18) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:22:06, on 2006-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\uzytkownik\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gamez\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4584761B-DE83-4166-9D7D-E929869D5944}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{120DEDDC-D05A-49FE-B66B-55401F9F8CAC}: NameServer = 85.255.114.52,85.255.112.74

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
 • obecny log z hijackthis

  “Silent Runners.vbs”, revision 48, http://www.silentrunners.org/

  Operating System: Windows XP SP2

  Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

  Startup items buried in registry:


  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

  “Steam” = ““e:\gamez\steam\steam.exe” -silent” [“Valve Corporation”]

  “Gadu-Gadu” = ““C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray” [“Gadu-Gadu Sp. z oo”]

  “Komunikator” = "“C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe” " [“o2.pl Sp. z o.o.”]

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

  “NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

  “WooCnxMon” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe” [empty string]

  “WOOWATCH” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe” [“France Télécom R&D”]

  “WOOTASKBARICON” = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe” [“France Télécom R&D”]

  “ATIPTA” = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe” [“ATI Technologies, Inc.”]

  “SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

  “MKS_MENU” = “C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe” [file not found]

  “BearShare” = ““C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause” [“Free Peers, Inc.”]

  HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

  {881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}(Default) = “Outlook Express”

                     \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE" [MS]
  

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

  {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A}(Default) = “PK IE Plugin”

  -> {HKLM...CLSID} = "IE Plugin Class"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\bpkwb.dll" [file not found]
  

  {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404}(Default) = “My Global Search Bar BHO”

  -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar BHO"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]
  

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

  “{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
  
           \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
  

  “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

  -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" [file not found]
  

  “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  

  “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  

  “{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}” = “ShellLink for Application References”

  -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]
  

  “{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}” = “Shell Icon Handler for Application References”

  -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]
  

  “{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}” = “Shell Search Band”

  -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]
  

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

  “System” = (value not set)

  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

  INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

  HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

  avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  

  WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  

  HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

  WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

  avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  

  WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  

  Active Desktop and Wallpaper:


  Active Desktop is disabled at this entry:

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

  Enabled Screen Saver:


  HKCU\Control Panel\Desktop\

  “SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\logon.scr” [MS]

  Winsock2 Service Provider DLLs:


  Namespace Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

  000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

  000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

  000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

  Transport Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

  0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

  %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

  %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


  Toolbars

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

  “{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}”

  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"
  
           \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" [file not found]
  

  “{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}”

  -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]
  

  Explorer Bars

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

  {21569614-B795-46B1-85F4-E737A8DC09AD}(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]
  

  Dormant Explorer Bars in “View, Explorer Bar” menu

  HKLM\Software\Classes\CLSID{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}(Default) = “Volet Wanadoo”

  Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

  InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string]

  HKLM\Software\Classes\CLSID{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}(Default) = “ToolBand Class”

  Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

  InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string]

  HKLM\Software\Classes\CLSID{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}(Default) = “Volet Wanadoo”

  Implemented Categories{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

  InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll” [empty string]

  Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

  “MenuText” = “Sun Java Console”

  “CLSIDExtension” = “{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}”

  Miscellaneous IE Hijack Points


  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

  Missing lines (compared with English-language version):

  “{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}” = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"
  
           \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]
  

  Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


  Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

  Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, “C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe” [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see everywhere the script checks and everything it finds,

   launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

   took 101 seconds.

  • The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

   took 7 seconds.

  ---------- (total run time: 127 seconds)

 • log z Silent Runners


(Bbieniol) #8

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole “fix checked” :slight_smile:

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Somone18) #9
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:44:43, on 2006-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\uzytkownik\Pulpit\do ultimy\mw_gate_2-11\MW-Gate\MW Gate.exe

C:\Documents and Settings\uzytkownik\Pulpit\euox.exe

E:\gamez\MW\client.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\uzytkownik\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "e:\gamez\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" 

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4584761B-DE83-4166-9D7D-E929869D5944}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

maly edit, nie zrobilem resa i za wczesnie wrzucilem logi

 • te logi sa po resie

(Bbieniol) #10

Hijack czysty :slight_smile: Daj Silenta :slight_smile:


(Somone18) #11
"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Steam" = ""e:\gamez\steam\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"Komunikator" = ""C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" " ["o2.pl Sp. z o.o."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"MKS_MENU" = "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe" [file not found]

"BearShare" = ""C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause" ["Free Peers, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}\(Default) = "Outlook Express"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" [file not found]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "System" = " g" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{21569614-B795-46B1-85F4-E737A8DC09AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 24 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 10 seconds.

---------- (total run time: 60 seconds)
 • logi z Silent’a

(Bbieniol) #12

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:


(Somone18) #13

zrobione, teraz wrzucic mam jakis log ?


(Bbieniol) #14

Dla pewności daj log z Silenta :slight_smile:


(Somone18) #15
"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Steam" = ""e:\gamez\steam\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"Komunikator" = ""C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" " ["o2.pl Sp. z o.o."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"MKS_MENU" = "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe" [file not found]

"BearShare" = ""C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause" ["Free Peers, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}\(Default) = "Outlook Express"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" [file not found]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateEnabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

{21569614-B795-46B1-85F4-E737A8DC09AD}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 55 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 11 seconds.

---------- (total run time: 89 seconds)
 • log z Silenta ;]

(Bbieniol) #16

Czysto :slight_smile:


(Somone18) #17

wielkie dzieki za fachowa pomoc, mam nadzieje ze nie predko znow sie spotkamy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , narty ;]