Problem z BSOD

Witam. Mam następujący problem z moim laptopem. Wczoraj po restarcie systemu przestał mi działać Internet. Wszystko się pięknie łączyło ale ciągle był ograniczony dostęp. Na innych komputerach/urządzeniach wszystko było ok. Po pewnym czasie zrozumiałem, że problem tkwi w jakimś oprogramowaniu. Gdy zacząłem wyłączać niektóre programy uruchamiane podczas startu systemu, zaczął pojawiać się BSOD i od tego czasu nie mam dostępu do systemu (działam teraz na trybie awaryjnym). Wyłączyłem wszystkie usługi , oprócz windowsowskich ale nadal nic, ciągle BSOD. Dysk przeskanowany różnymi skanerami + avastem i nic nie wykrywa. Poniżej zamieszczam log z HiJack’a. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:23:40, on 2011-11-13

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Safe mode with network support


Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\HiJack\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mateo\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IE5BarLauncherBHO Class - {78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} - C:\Program Files\vShare.tv plugin\BarLcher.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - D:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: VShareToolBar - {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - C:\Program Files\vShare.tv plugin\BarLcher.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - D:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [thebat_startup] C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - D:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - D:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {816BE035-1450-40D0-8A3B-BA7825A83A77} (IASRunner Class) - http://support.lenovo.com/Resources/Lenovo/AutoDetect/Lenovo_AutoDetect2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7C4250D5-6C74-4B61-8EBB-6BFFD326ACD5}: NameServer = 192.204.159.1,192.204.159.2


--

End of file - 5081 bytes

Pobierz OTL stąd :http://forum.dobreprogramy.pl/otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html.

Zapoznaj się z tym tematem : http://forum.dobreprogramy.pl/zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html.

I czekaj na opinię fachowca. :slight_smile:

Log OTL: http://wklejto.pl/109135

pobierz BlueScreenView i pokaż raporty tych BSOD

szukanie-przyczyny-bsod-pomoca-bluescreenview-t376739.html

:slight_smile: