Problem z CLI.exe


(Michalkwiecinski) #1

Zainstalowałem najnowsze Catalysty 5.8 (wcześniej miałem Omegi 2.6.53).

Usunąłem stare sterowniki, przeczyściłem Driver Cleanerem...

Moja karta to ATI Radeon 9550.

Próbowałem już przeinstalować stery, ale to nie pomaga. :frowning:

cli7gc.jpg

Wielkie dzięki za pomoc. :slight_smile:


(kimipl) #2

Zeby CCC działało należy mieć zainstalowane Microsoft .NET Framework /mozna pobrac ze stronki ATI/.

P. S. Jeśli grasz w gry 3D to zostaw Omegi.


(lazikar) #3

Lub Windows update. :slight_smile:


(Michalkwiecinski) #4

Dzięki wielkie za pomoc, działa :smiley:

Myślałem, że mam zainstalowane, a zapomniałem, że robiłem formata… :oops: :lol:

U mnie jest tak, że większą wydajnoś prezentują Catalysty :-s

Złączono Posta : 13.09.2005 (Wto) 19:07

Mam jeszcze jedno pytanie, bo jakimś dziwnym trafem pojawiła mi się taka ikonka na pulpicie :jezor:

cli4hd.png

Wie ktoś jak to usunąc :-x


(El Presidento) #5

Programem CopyLock nazwa podejzana, google nic nie mówia, wklej loga dla pewnosci czy to nie syf. :slight_smile:


(Michalkwiecinski) #6

Programem CopyLock poszło, a loga i tak dla pewności wkleje :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:36:46, on 2005-09-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\AntiVirenKit\AVKService.exe

E:\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

E:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

E:\Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Michał\Inne\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} - C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O3 - Toolbar: BitComet Toolbar - {2E608F70-C430-4bc5-96F6-608E02EBA5B2} - C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLUT~1\CleanReg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - E:\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - E:\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - E:\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - E:\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - E:\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe