Problem z cyframi w bloku alfanumerycznym na klawiaturze


(Kpc21) #1

W klawiaturze nie działają klawisze z cyframi w bloku alfanumerycznym. Cyfry w bloku numerycznym działają OK (no chyba że wyłączę numlock). Klawiatura ekranowa też działa bez zarzutu.

Proszę o pomoc i z góry dziękuję.


(Smietniknr1) #2

Mam dokładnie taki sam problem... (noo.. prawie)

Bo u mnie nie działają tylko klawisze : "jeden" "dwa" "trzy" "cztery" "siedem" "osiem" "dziewięć" i "zero"

pozostałe smigają jak nalezy!

Zamieszczam log z hi jack'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:44:46, on 2007-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

F:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

F:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

F:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

V:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

F:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

v:\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

F:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\arcavir.exe

F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

X:\Piter\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - F:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - F:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [AVMenu] F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [abregmon] F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] F:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] F:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "F:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "F:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "F:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] F:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "F:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając Download &Express'a - F:\Program Files\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - F:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - F:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - F:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - F:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - F:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - F:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - F:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - V:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe" -sPINNACLESYS (file missing)

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - v:\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - V:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE" -i PINNACLESYS (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe