Problem z drukarką!?


(Mic22) #1

Mam problem gdy dziś rano drukowałem trzy kartkowy tekst drukarka wydrukowała tylko jedną i dziewięć dziesiątych kartki i zaczeła mrugać lampka informująca o braku papieru, a zostało jej jeszcze 5- 6 kartek! !!

Wtciągnołem zaciętą kartkę i i w manadżeże drukowania wyskoczył komunikat o błędzie! !!


(JNJN) #2

Pewno masz drukarke podpiętą pod LPT1.

Wyłącz drukarke przewodem sieciowym z gniadka 230V.

Anuluj wszystkie zadania drukowania,wyłącz kompa.

Zobacz do drukarki czy po zacięciu wszystko gra.

Włącz kompa i teraz podłącz drukarke do sieci i sprawdz czy drukuje strone testową.