Problem z dźwiękiem


(Buster93) #1

mój kolega ma problem z dźwiękiem nie wiem dokładnie co ale podam zawartość tego błędu:

Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku, ponieważ wystąpił problem z urządzeniem dźwiękowym. Urządzenie dźwiękowe może nie być zainstalowane na komputerze, może ono być używane przez inny program lub może nie działać prawidłowo

wiecej informacji : C00D11BA: Nie można odtworzyć pliku

Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku, ponieważ wystąpił problem z urządzeniem dźwiękowym, na przykład z kartą dźwiękową lub kontrolerem dźwięku. Wyświetlenie tego komunikatu o błędzie może być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

Inny program używa urządzenia dźwiękowego. Zamknij inne programy, które mogą używać urządzenia dźwiękowego, a następnie ponów próbę odtworzenia pliku.

Karta dźwiękowa wymaga użycia zaktualizowanego sterownika. Aby sprawdzić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik, zobacz stronę sieci Web Windows Update w witrynie sieci Web firmy Microsoft albo przejdź do witryny sieci Web producenta urządzenia dźwiękowego.

Wybrane urządzenie dźwiękowe nie obsługuje funkcji Bezpieczna ścieżka audio (SAP). Jeśli w komputerze zainstalowano kilka urządzeń dźwiękowych, użyj innego urządzenia.

Urządzenie dźwiękowe nie działa prawidłowo. Aby rozwiązać ten problem, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w Pomocy systemu Windows lub zapoznaj się z dokumentacją urządzenia dźwiękowego.

W komputerze nie zainstalowano urządzenia dźwiękowego. Zainstaluj urządzenie dźwiękowe, a następnie ponów próbę odtworzenia pliku.

Aby użyć innego urządzenia dźwiękowego

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.

Kliknij dwukrotnie opcję Głośniki, a następnie w obszarze Używane urządzenie audio kliknij inne urządzenie.

Identyfikator błędu = 0xC00D11BA, Identyfikator warunku = 0x00000000


(Golden Finger) #2

Zapewne nie ma tam zainstalowanych sterowników.

Sprawdź w Menadżerze urządzeń, czy są zainstalowane sterowniki przy "Kontrolery dźwięku wideo i gier".

Być może trzeba tylko przeinstalowć sterowniki do dźwięku...

:okulary: