Problem z fałszywą tapetą - proszę o sprawdzenie loga

Hej, najpierw się przywitam bo jestem tu nowa :slight_smile:

Od wczoraj mam problem z fałszywą tapetą. Zainstalował się program o nazwie SpySheriff, ale udało mi się już go usunąć. Problemem jest, że mój komputer nadal straaaaasznie wolno pracuje i nie wiem co robić. Dodatkowo co parę minut pokazują się alerty typu:

Komunikat od SYSTEM dla ALERT. Jeżeli chcesz naprawić register, ściągnij program ze strony http://www.RegUpdate.net. Wyczytałam, że to też wirus, ale nie wiem jak się go pozbyć.

Będę wdzięczna za pomoc. Poniżej znajduje się mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:56:15, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe

C:\WINDOWS\system32\rpcservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\INSTALKI\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www-config.strath.ac.uk/proxy.config

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.173.193.218/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4642/mcfscan.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\System32\msctl32.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exys - {7368D5FC-6F5C-4f5b-B964-E67214F67852} - C:\WINDOWS\System32\aqpnibpc.dll

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MSpack Service (MSpack) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dll\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe

O23 - Service: QoS Provider (qosprv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe" -netsvcs (file missing)

Pozdrawiam i wielkie dzięki :slight_smile:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz procesy MSpack Service i QoS Provider nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz po kolei MSpack i qosprv => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dzięki bardzo za odpowiedź !!

Uruchomiłam services.msc, ale nie mogłam zatrzymać procesów, ponieważ pisało, że są zatrzymane i jedyną dozwoloną akcją było uruchomienie (czego nie zobiłam). Nie widziałam opci aby wyłączyć proces. Gdy następnie uruchomiłam HijackThis, nie mogłam usunąć tych serwisów, gdyż pisało, że są włączone/uruchomione i powinnam je najpierw wyłączyć w services.msc lub HijackThis. Kliknęłam więc na Fix checked, ale po restarcie znowu tu są. Co teraz?? Czy da się coś z tym jeszcze coś zrobić??

Poniżej aktualny log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:38:19, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe

C:\WINDOWS\system32\rpcservice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\INSTALKI\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www-config.strath.ac.uk/proxy.config

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.173.193.218/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4642/mcfscan.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O21 - SSODL: SysTray.Exys - {7368D5FC-6F5C-4f5b-B964-E67214F67852} - C:\WINDOWS\System32\aqpnibpc.dll (file missing)

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MSpack Service (MSpack) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dll\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe

O23 - Service: QoS Provider (qosprv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe" -netsvcs (file missing)

Pozdrawiam!

Klikasz prawym myszki, nastepnie Właściwości w zakładce Ogólne poniżej w “Stan Uruchomiena” klikasz zatrzymaj a nastepnie wyżej “Typ Uruchomienia” ma być ustawiony na Wyłączony (patrz obrazek niżej)

mamamamaa2uy.jpg

Nie usunołeś

nie zapomnij :wink:

Hej, dzięki wielkie za podpowiedź z tym wyłączaniem. Udało mi się usunąć te serwisy! Mam nadzieję, że mój komputer teraz odetchnie (i ja też)!

Dzięki, dzięki, dzięki! !!

~poppy seed :slight_smile:

Kontrolnie log wklej

Oto aktualny log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:43:03, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\INSTALKI\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/0,0.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www-config.strath.ac.uk/proxy.config

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.173.193.218/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4642/mcfscan.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe

Jedyny problem, który pozostał to te wyskakujące alerty plus to, że komputer jest niesamowicie wolny - użycie procesora jest przez cały czas 100%. Dzięki jeszcze raz za pomoc i za odpowiedzi :slight_smile:

Pozdrawiam!

No czysto, ale skoro są alerty LOG z Silent Runners

Alt+ Ctrl+ Delete w Menu>>>Widok>>>Wybierz kolumny i zaznacz PID (idenfikator procesu) ważan rzecz

Potem: START -> Uruchom>>>Wpisz cmd.

W powstalym okienku wpisz tasklist /svc

Wpisałam i oto wynik:

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\>tasklist/svc


Nazwa obrazu PID Usługi

========================= ====== =============================================

System Idle Process 0 Brak

System 4 Brak

SMSS.EXE 408 Brak

CSRSS.EXE 568 Brak

WINLOGON.EXE 868 Brak

SERVICES.EXE 912 Eventlog, PlugPlay

LSASS.EXE 924 PolicyAgent, ProtectedStorage, SamSs

ATI2EVXX.EXE 1084 Ati HotKey Poller

SVCHOST.EXE 1116 RpcSs

SVCHOST.EXE 1368 AudioSrv, BITS, Browser, CryptSvc, Dhcp,

                 dmserver, ERSvc, EventSystem,

                 FastUserSwitchingCompatibility, helpsvc,

                 Irmon, lanmanserver, lanmanworkstation,

                 Messenger, Netman, Nla, RasAuto, RasMan,

                 Schedule, seclogon, SENS, SharedAccess,

                 ShellHWDetection, TapiSrv, TermService,

                 Themes, TrkWks, uploadmgr, W32Time, winmgmt,

                 wuauserv, WZCSVC

SVCHOST.EXE 1612 Dnscache

SVCHOST.EXE 1728 LmHosts, RemoteRegistry, SSDPSRV, upnphost,

                 WebClient

SPOOLSV.EXE 260 Spooler

SynTPLpr.exe 540 Brak

SynTPEnh.exe 556 Brak

PDVDServ.exe 456 Brak

ATIPTAXX.EXE 608 Brak

QtZgAcer.EXE 616 Brak

EVNTSVC.EXE 632 Brak

JUSCHED.EXE 644 Brak

iTunesHelper.exe 652 Brak

QTTASK.EXE 668 Brak

CTFMON.EXE 720 Brak

MSNMSGR.EXE 728 Brak

ALG.EXE 1324 ALG

anbmServ.exe 1336 anbmService

SVCHOST.EXE 1584 RpcxSs

SVCHOST.EXE 1656 stisvc

iPodService.exe 1564 iPodService

wuauclt.exe 2488 Brak

IEXPLORE.EXE 3136 Brak

EXPLORER.EXE 3540 Brak

msimn.exe 3992 Brak

msmsgs.exe 2304 Brak

IEXPLORE.EXE 2124 Brak

IEXPLORE.EXE 3424 Brak

taskmgr.exe 3400 Brak

cmd.exe 3528 Brak

tasklist.exe 3248 Brak

wmiprvse.exe 2896 Brak

Ale co dalej z tym począć? Dzięki,

~poppy :slight_smile:

SVCHOST.EXE 1584 RpcxSs no to na pewno będzie rpcxss.dll w :\WINDOWS\System32\ jak tak, usuń :wink:

Nie wiesz jak da clog z silenta? Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989

Hej, nie wiem już co napisać, żebyś wiedział, że DZIEKUJĘ Ci baaardzo za pomoc! !!

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MsnMsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"LaunchApp" = "Alaunch" ["Acer Inc."]

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"IMJPMIG8.1" = ""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32" [MS]

"MSPY2002" = "C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC" [null data]

"PHIME2002ASync" = "C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC" [MS]

"PHIME2002A" = "C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName" [MS]

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"LManager" = "C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE" ["Dritek System Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"TkBellExe" = "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\evntsvc.exe -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Computer, Inc."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WinPatrol" = "C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealOne Player\rpplugins\ierpplug.dll" ["RealNetworks"]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\poppy seed\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "poppy seed" "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" - shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 18

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}"

 - {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

iPodService, iPodService, "C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe" ["Apple Computer, Inc."]

MySql, MySql, "C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe" [null data]

Notebook Manager Service, anbmService, "C:\Acer\eManager\anbmServ.exe" ["OSA Technologies Inc."]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Shared Fax Monitor\Driver = "FXSMON.DLL" [MS]

PDF995 Monitor\Driver = "pdf995mon.dll" [null data]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 36 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Wszystko działa więc bez zarzutów. Dzięki!

Serdecznie pozdrowienia,

~poppy :slight_smile:

p.s.

A z tymi Silent Runners to nie wiedziałam najpierw o co chodzi i nie wiedziałam też jak tego loga zrobić więc i za to dzięki :slight_smile:

Juz Ok :wink: