Problem z fopen


(Bartekviper) #1

Jak mam zapisać zmienne za pomocą fopen. Oto kod strony.

<?

$name = $_POST["fopen"];

$db_host = "localhost";

$db_login = "***";

$db_pass = "***";

$db_prefix = "dsa_";

$dn_db = "proba2";

$nazwapliku = 'open.txt';

$trochetresci = "<?\n";

$trochetresci.= "$dbhost='".$db_host."';\n";

$trochetresci.= "$dbuser='".$db_login."';\n";

$trochetresci.= "$dbpass='".$db_pass."';\n";

$trochetresci.= "$db='".$dn_db."';\n";

$trochetresci.= "$dbprefix='".$db_prefix."';\n";

$trochetresci.= "?>";if (is_writable($nazwapliku)) {if (!$uchwyt = fopen($nazwapliku, 'a')) {

   echo "Nie mogę otworzyć pliku ($nazwapliku)";

   exit;

 }if (fwrite($uchwyt, $trochetresci) === FALSE) {

   echo "Nie mogę zapisać do pliku ($nazwapliku)";

   exit;

 }


echo "Sukces, zapisano ($trochetresci) do pliku ($nazwapliku)";


fclose($uchwyt);


} else {

  echo "Plik $nazwapliku nie jest zapisywalny";

}

?>

(Airborn) #2

zajrzyj do manuala co mówi on o tworzeniu uchwytu do pliku z trybem 'a'