Problem z fps w counter-strik

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:41:08, on 2007-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

E:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

E:\valve\Steam.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\GeForceTweakUtility\gtu_3_2.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Dom\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-0007-5041-4354-0020e48020af} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-000a-5041-4354-0020e48020af} - (no file)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-000b-5041-4354-0020e48020af} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [neo] C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "E:\valve\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,4975/mcfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04574A38-3857-4F78-ACD8-F558C2C3BA2C}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - E:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - E:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

mover Proszę zastosować się do zaleceń zawartych w TYM temacie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.

Log czysty.

Proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.

Kosmetyka:

Usuń wpisy HJT.

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w.

W opcjach komunikatorów możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Start => programy => autostart => kasacja z prawokliku.

Proponuję usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

Dodatkowo możesz przejrzeć temat Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.