Problem z GG => log HijackThis


(D Hrabia) #1

Witam,

mam już jak widać popularby problem z gg.

Otrzymalem link i bla bla bla.....

Teraz inni tez dostali go odemnie :?

Gdy wysylam do kogos wiadomosc ona nie dociera - dlaczego?

Dołączam log HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:36:26, on 2006-10-27

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINNT\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ptssvc.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\Mixer.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AnalogX\MaxMem\maxmem.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Użytkownik\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\windows\system32\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\windows\system32\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MaxMem.lnk = C:\Program Files\AnalogX\MaxMem\maxmem.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINNT\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ptssvc - KODAK - C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\ptssvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

(Bbieniol) #2

Usuń Hijackiem ten wpis:

Co do problemów z gg poczytaj -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=


(D Hrabia) #3

Czy usunięcię tego wpisu powinno rozwiązać problem?

Znajoma ma ten sam problem, i prosiłbym rówież o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:25:00, on 2006-10-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\toshiba\ivp\ism\pinger.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\LOGI_MWX.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program 

Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AnalogX\MaxMem\maxmem.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\toshiba\Desktop\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

http://www.toshibadirect.com/dpdstart

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 

http://www.toshibadirect.com/dpdstart

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - 

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - 

c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program 

Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - 

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program 

files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control 

Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "c:\Program Files\Toshiba\Windows 

Utilities\Hotkey.exe" /lang en

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and 

Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming 

Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Pinger] c:\toshiba\ivp\ism\pinger.exe /run

O4 - HKLM\..\Run: [Notebook Maximizer] C:\Program Files\Notebook 

Maximizer\maximizer_startup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec 

Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] LOGI_MWX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" 

/background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program 

Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: MaxMem.lnk = C:\Program Files\AnalogX\MaxMem\maxmem.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program 

Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - 

res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - 

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program 

Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 

C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - 

C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - 

{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 

Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - 

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - 

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec 

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - 

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - 

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec 

Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision 

Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 

32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - 

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - 

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec 

Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton 

AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - 

Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton 

AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 

SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - 

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec 

Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - 

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - 

c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program 

Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Jest ona posiadaczką laptopa Toshiba


(Bbieniol) #4

Kosmetycznie do usunięcia:

Przeczytaj temat, który zlinkowałem to się wszystkiego dowiesz na temat problemu :slight_smile:


(artide2) #5

wiadomości do innych nie docierają,bo zbanowali Ci numer :)banują numery za wysyłanie linków z wirusami


(D Hrabia) #6

Ale z tego co czytałem, odblokują go za 24-48h, tak?

Ps. Beniol - dzięki za pomoc. Jesteś wielki!


(Bbieniol) #7

Czasami odblokowują po kilkunastu godzinach, a czasami mogą w ogóle nie odblkować - to zależy. Warto poczekać i sprawdzić za jakiś czas :slight_smile: