Problem z google, programy same sie wylaczaja - pomocy!


(Pehlivanoglu) #1

Witam! Jetstem na tym forum po raz pierwszy i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!

Mam problemy

1) wyszukiwarka google przekierowuje mnie na dziwne strony, pomimo ze cos innego szukalam

2) w moich ulubionych stronach samoczynnie pozapisywaly sie strony linki stron porno, aptek z viagra i tym podobnych a tych nie ogladam! !!

3) mialam pelno trojanow i te udalo mi sie (przynajmniej tak to wyglada) usunac avastem, norton nawet nie chcial stratowac...

pomimo wszystkich dzialan (skanowalam tez mks virem) komp sie zachowuje dziwnie, sama wylacza sie przegldadarka, programy

bylabym wdzieczna za wszelka pomoc

logi z hijacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:31:11, on 01.07.2006

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\WINDOWS\gtwatch.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TangoManager.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\DavCData.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

D:\Program Files\MYIE2\MyIE.exe

C:\Documents and Settings\monia\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.de/0SEDEDE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://de.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {15DBB108-2172-F3BC-4F76-BAB11115F2EB} - MsNetHelper.dll (file missing)

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\program files\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\gtwatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\German\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TangoManager] C:\PROGRA~1\HanseNet\Alice\app\TANGOM~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [progmen] keybdll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserSp1] TRPT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BoundRec] startman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Kargo] WTFCTF.exe

O4 - HKCU\..\Run: [FLKPT] dePloy.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O8 - Extra context menu item: Google-Suche - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Ins Deutsche übersetzen - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: Contains - 

O16 - DPF: DownloadInformation - 

O16 - DPF: InstalledVersion - 

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B0D9BB9-4464-498A-AA08-D6ED680A2129}: NameServer = 213.191.74.12 213.191.92.84

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5B19854D-B4E3-4AE8-BB4C-C2555E8C8155}: NameServer = 85.255.116.125,85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B6077B7-B326-40F8-BAC8-912939693352}: NameServer = 85.255.116.125,85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{996C0D12-A34F-470D-ACEB-52E59A9C1A89}: NameServer = 85.255.116.125,85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CBAACD22-EF3F-4C45-9177-62A4EB26E4D9}: NameServer = 85.255.116.125,85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EDAFC85B-1AFC-4526-8979-0D7A6E639684}: NameServer = 85.255.116.125,85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.125 85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.125 85.255.112.109

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.125 85.255.112.109

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: Us3uga Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: Tango Service (TangoService) - Unknown owner - C:\Program Files\HanseNet\Alice\app\TangoService.exe

(Gblade) #2

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

przeskanuj http://www.ewido.net , skanerami online