Problem z google


(Popuri) #1

Witam mam problem, gdy wyszukuje jakieś hasło w googlach to po kliknięciu przekierowuje mnie na jakies beznadziejne strony, uzywałem juz np. spybotu i nic problem jest nadal..


(Nowy10) #2

daj logi z Hijackthis i Silent Runners

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Popuri) #3


Tak ma to wyglądać

Asterisk


(jessica) #4

Masz ukraińską infekcję czyli Rootkit "Windows Security Center".

Użyj FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

Potem te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Nie pomyl się przy "017"!

Widzę w logu, że system został w sposób szkodliwy przerobiony, ale na to jest tylko jedna rada: sformatowanie dysku.

Ale chyba nie warto tego robić, jeśli te przeróbki Ci w niczym nie przeszkadzają?

Potem daj tu:

1) raport z C:\FixWareout.txt

2) log z DeckardSS (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi


(Popuri) #5

Username "Rumun" - 2007-09-01 23:51:26 [Fixwareout edited 2007/07/05]

»»»»»Prerun check

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdbaa.exe"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces{9FF3239E-A5BE-4B07-B9E7-8870179067D0}

"nameserver"="85.255.116.99,85.255.112.226"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces{AC45FD61-C044-4E53-8AF6-61FCAE8211C2}

"nameserver"="85.255.116.99,85.255.112.226"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces{9FF3239E-A5BE-4B07-B9E7-8870179067D0}

"DhcpNameServer"="85.255.116.99,85.255.112.226"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces{AC45FD61-C044-4E53-8AF6-61FCAE8211C2}

"DhcpNameServer"="85.255.116.99,85.255.112.226"

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.

System was rebooted successfully.

»»»»» Postrun check

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"=""

....

....

»»»»» Misc files.

....

»»»»» Checking for older varients.

....

»»»»» Other

C:\WINDOWS\Temp\kdbaa.ren 71233 2007-06-13

»»»»» Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools-1033"="\"C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe\" -lang 1033 -lock"

"KernelFaultCheck"=hex(2):25,73,79,73,74,65,6d,72,6f,6f,74,25,5c,73,79,73,74,\

65,6d,33,32,5c,64,75,6d,70,72,65,70,20,30,20,2d,6b,00

"Flashget"="C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min"

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"RAM Medic"="C:\Program Files\Iomatic\RAM Medic\RAMMedic.exe"

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="\"C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe\""

"MSMSGS"="\"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe\" /background"

"Gadu-Gadu"="\"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe\" /tray"

"Free Uploader Oe Integration"="C:\Program Files\Free Download Manager\FUM\fumoei.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

....

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it

»»»»» End report »»»»»

Złączono Posta : 02.09.2007 (Nie) 0:17

http://wklej.org/id/ac56aff153

Złączono Posta : 02.09.2007 (Nie) 0:28

działa dziekuje serdecznie :smiley:

p.s

A czy te ,,przeróbki'' sa powazne?


(jessica) #6

Przecież pisałam wyraźnie, żebyś nie pomylił się przy fiksowaniu "017", bo oprócz wpisów Rootkita, miałeś tam także wpisy prawidłowe.

A Ty sfiksowałeś także te prawidłowe!

Jeśl ustawiłeś już od nowa DNSy, to nie jest problem, ale jeśli nie ustawiłeś, to te prawidłowe wpisy przywróć z Backupu Hijacka.

Zobacz, co jest w tych nieznanych folderach. Prawdopodobnie jakieś pliki multimedialne, ale sprawdź to.

Nic tu więcej podejrzanego nie widzę.

jessi


(Popuri) #7

Odzyskałem tamte 017 a w tamtych folderach nic nie ma a pozatym dziekuje

sam tego nigdy nie zrobił :smiley:


(jessica) #8

To usuń te foldery, jeśli są puste.

jessi


(Bartas1988 California) #9

Witam, mam ten sam problem z google co popuri. To moje logi z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:30:00, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

e:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "E:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\DOCUME~1\Ja\Pulpit\Speed-X.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D96E263-C719-4A7C-AB26-E918EA7C597E}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BC4B4AB2-9D46-4210-9424-EB1EE901E301}: NameServer = 85.255.113.107,85.255.112.238

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FBB0DBC5-D61F-4423-83A5-502EFEBE49C4}: NameServer = 85.255.113.107,85.255.112.238

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.107 85.255.112.238

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.107 85.255.112.238

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.107 85.255.112.238

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - d:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Proszę o pomoc , ponieważ staje sie to strasznie denerwujące :confused:


(jessica) #10

@Californian88 - Na tym forum nie mamy prawa odpowiadać na posty podczepione pod cudze tematy. Ro nieważne, że problem jest taki sam - każdy musi mieć założony własny temat.

W nowym, swoim temacie daj też od razu raport z C:\FixWareout.txt

FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

jessi