Problem z hasłem w Windows Mail


(przemekKK) #1

Poczta systemu Windows Live nie akceptuje mojego hasła - natomiast Windows Live Messenger akceptuje hasło i login! !!

O co chodzi?