Problem z instalacją javy


(Andreas 1) #1

Proszę o pomoc, man problem z instalacją javy jre-5u17. Co mam zrobić , żeby zainstalować?

Podaje log z hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:49:28, on 2009-05-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE

c:\program files\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\SDHelper (Spybot - Search & Destroy)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\andrzej\Pulpit\Skype.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\andrzej\Pulpit\hijackthis.com

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\avciman.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\psimreal.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.centrumxp.pl/Start/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\SDHelper (Spybot - Search & Destroy)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [update_vp] "C:\Program Files\Wyczyścić komputer\UUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VycistitPocitac] C:\Program Files\Wyczyścić komputer\VycistitPocitac.exe /SCHEDULED

O4 - HKCU\..\Run: [] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\SDHelper (Spybot - Search & Destroy)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://download.gamedesire.com/g_bin/pl/roulette_2_0_0_27.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/boards_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase5483.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://download.gamedesire.com/g_bin/pl/slots70_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://download.gamedesire.com/g_bin/pl/soccer_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://download.gamedesire.com/g_bin/pl/slots80_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FC11A119-C2F7-46F4-9E32-937ABA26816E} (AMI DicomDir TreeView Control 2.1) - file:///E:/CDVIEWER/CdViewer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B3457C87-BBEA-4194-80C9-06C0E174C41D}: NameServer = 192.168.220.1,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98878a29248de) (gupdate1c98878a29248de) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program files\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe


--

End of file - 8461 bytes

(deFco247) #2

Ależ się rozpisał. Skąd mamy wywnioskować źródło problemu, skoro prawie nie wypisujesz objawów. [-X

Menu Start -> Uruchom -> wpisz: cmd

Wpisujesz w oknie po kolei, każdą linijkę kończysz wciskając Enter:

Po tym zamykasz Wiersz poleceń, restartujesz i próbujesz ponownie instalacji.


(Andreas 1) #3

Dziękuję za rozwiązanie tego problemu i przepraszam, że nie dostatecznie wyjaśniłem ten problem. Ponieważ chyba wiąże się on z tym, że nie mogę wejść na czaty oraz włączyć gry na portalu "Kurnik". Jeżeli jesteś w stanie mi pomóc w rozwiązaniu tych przyczyn będę bardzo wdzięczny.


(Danielm86) #4
  1. Jaka przeglądarka?

  2. Zainstalowałeś w końcu tą Javę??


(Andreas 1) #5

Tak zainstalowałem ale nie mogę wchodzić nadal na czaty.

Przeglądarka IE 7.


(Danielm86) #6

sprawdz czy w opcjach internetowych masz ptaszek przy:

20090516184037.jpg


(Andreas 1) #7

Tak mam ptaszek tylko, że przed Java Sun nie ma loga javy a jest czarny kwadrat. Natomiast przy ptaszku jest informacja: Use JRE 1.6.0_07 for (requires restart). Również w panelu sterowania brak ikony z logiem Javy.


(Danielm86) #8

Odinstaluj za pomocą programu Revo Uninstaler w trybie zaawansowanym, wykasuj zaproponowane pliki i wpisy. Restart. Potem zainstaluj


(Andreas 1) #9

Dziękuję za pomoc w instalacji Javy. Wporząsiu jest i pozdrawiam.

Sprawa zakończona z instalacją.