Problem z instalacją KDE 4 w Kubuntu


(Kuba Windows) #1

Korzystam z Wubi (Linux), na Core 2 Duo E6300, RAM 1024 MB, Grafika GeForce 7300, system Kubuntu 7.10

Otóż gdy chce zainstalować KDE 4 to takie coś się dzieje:

winnux8@ubuntu:~$ sudo su 

[sudo] password for winnux8: 

root@ubuntu:/home/winnux8# apt-get remove kdelibs5 

Czytanie list pakietów... Gotowe 

Budowanie drzewa zależności 

Reading state information... Gotowe 

Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE: 

 dolphin-kde4 kappfinder-kde4 kde4libs-bin kdebase-bin-kde4 kdebase-dev-kde4 

 kdebase-kde4 kdebase-runtime-bin kdebase-runtime-bin-kde4 kdelibs5 

 kdelibs5-dev kdepasswd-kde4 kdepimlibs5 kdepimlibs5-dev kfind-kde4 

 konqueror-kde4 konqueror-nsplugins-kde4 konsole-kde4 kwrite-kde4 libkonq5 

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 19 usuwanych i 0 nieaktualizowanych. 

20 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych. 

Konieczne pobranie 0B archiwów. 

Po rozpakowaniu zostanie zwolnione 64,8MB miejsca na dysku. 

Czy chcesz kontynuować [T/n]? t 

(Odczytywanie bazy danych ... 129301 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.) 

Usuwanie kdebase-dev-kde4 ... 

Usuwanie kdebase-kde4 ... 

Usuwanie dolphin-kde4 ... 

Usuwanie kappfinder-kde4 ... 

Usuwanie kdepimlibs5-dev ... 

Usuwanie kdelibs5-dev ... 

Usuwanie kwrite-kde4 ... 

Usuwanie kfind-kde4 ... 

Usuwanie konsole-kde4 ... 

Usuwanie konqueror-nsplugins-kde4 ... 

Usuwanie kdebase-bin-kde4 ... 

Usuwanie konqueror-kde4 ... 

Usuwanie kdepasswd-kde4 ... 

Usuwanie libkonq5 ... 

Usuwanie kdebase-runtime-bin ... 

Usuwanie kdebase-runtime-bin-kde4 ... 

Usuwanie kdepimlibs5 ... 

Usuwanie kde4libs-bin ... 

Usuwanie kdelibs5 ... 

Processing triggers for libc6 ... 

ldconfig deferred processing now taking place 

Konfigurowanie hal (0.5.9.1-6ubuntu5) ... 

 * Reloading system message bus config... [OK] 

 * Starting Hardware abstraction layer hald invoke-rc.d: initscript hal, action "start" failed. 

dpkg: błąd przetwarzania hal (--configure): 

 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 1 

Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: 

 hal 

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) 

root@ubuntu:/home/winnux8# sudo kate /etc/apt/sources.list 

Xlib: connection to ":0.0" refused by server 

Xlib: No protocol specified 


kate: cannot connect to X server :0.0 

root@ubuntu:/home/winnux8# kdesudo kate /etc/apt/sources.list 

Xlib: connection to ":0.0" refused by server 

Xlib: No protocol specified 


kdesudo: cannot connect to X server :0.0 

root@ubuntu:/home/winnux8# kdesu kate /etc/apt/sources.list 

Xlib: connection to ":0.0" refused by server 

Xlib: No protocol specified 


kdesu: cannot connect to X server :0.0 

root@ubuntu:/home/winnux8# mcedit /etc/apt/sources.list 


root@ubuntu:/home/winnux8# apt-get install kdebase-dev-kde4 kdebase-workspace-dev kdebase-runtime 

Czytanie list pakietów... Gotowe 

Budowanie drzewa zależności 

Reading state information... Gotowe 

Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety: 

 dolphin-kde4 kappfinder-kde4 kde4libs-bin kdebase-bin-kde4 kdebase-kde4 

 kdebase-runtime-bin kdebase-runtime-bin-kde4 kdebase-workspace 

 kdebase-workspace-bin kdebase-workspace-data kdelibs5 kdelibs5-dev 

 kdepasswd-kde4 kdepimlibs5 kdepimlibs5-dev kfind-kde4 klipper-kde4 

 konqueror-kde4 konqueror-nsplugins-kde4 konsole-kde4 ksysguard-kde4 

 kwin-kde4 kwrite-kde4 libbluetooth-dev libcapseo-dev libcapseo0 

 libcaptury-dev libcaptury0 libdbus-glib-1-dev libkonq5 libnm-util-dev 

 libplasma-dev libplasma1 libraw1394-dev libsensors-dev 

 libstrigiqtdbusclient-dev libxcomposite-dev libxdamage-dev libxklavier11 

 libxklavier11-dev libxxf86misc-dev network-manager-dev systemsettings-kde4 

 x11proto-composite-dev x11proto-damage-dev x11proto-xf86misc-dev 

Sugerowane pakiety: 

 libraw1394-doc 

Polecane pakiety: 

 kdm-kde4 

Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety: 

 dolphin-kde4 kappfinder-kde4 kde4libs-bin kdebase-bin-kde4 kdebase-dev-kde4 

 kdebase-kde4 kdebase-runtime kdebase-runtime-bin kdebase-runtime-bin-kde4 

 kdebase-workspace kdebase-workspace-bin kdebase-workspace-data 

 kdebase-workspace-dev kdelibs5 kdelibs5-dev kdepasswd-kde4 kdepimlibs5 

 kdepimlibs5-dev kfind-kde4 klipper-kde4 konqueror-kde4 

 konqueror-nsplugins-kde4 konsole-kde4 ksysguard-kde4 kwin-kde4 kwrite-kde4 

 libbluetooth-dev libcapseo-dev libcapseo0 libcaptury-dev libcaptury0 

 libdbus-glib-1-dev libkonq5 libnm-util-dev libplasma-dev libplasma1 

 libraw1394-dev libsensors-dev libstrigiqtdbusclient-dev libxcomposite-dev 

 libxdamage-dev libxklavier11 libxklavier11-dev libxxf86misc-dev 

 network-manager-dev systemsettings-kde4 x11proto-composite-dev 

 x11proto-damage-dev x11proto-xf86misc-dev 

0 aktualizowanych, 49 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych. 

1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych. 

Konieczne pobranie 13,6MB/32,8MB archiwów. 

Po rozpakowaniu zostanie dodatkowo użyte 98,4MB miejsca na dysku. 

Czy chcesz kontynuować [T/n]? t 

UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane! 

 kde4libs-bin kdelibs5 kdebase-runtime-bin-kde4 kdebase-runtime-bin libkonq5 

 dolphin-kde4 kappfinder-kde4 kdebase-bin-kde4 kdepasswd-kde4 kfind-kde4 

 konqueror-nsplugins-kde4 konqueror-kde4 konsole-kde4 kwrite-kde4 

 kdebase-kde4 kdepimlibs5 kdelibs5-dev kdepimlibs5-dev kdebase-dev-kde4 

 kdebase-runtime libstrigiqtdbusclient-dev 

Zainstalować te pakiety bez weryfikacji [t/N]? t 

Pob: 1 http://ppa.launchpad.net gutsy/main kdebase-runtime 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1 [17,3kB] 

Pob: 2 http://archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-composite-dev 1:0.4-0ubuntu1 [4838B] 

Pob: 3 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libxcomposite-dev 1:0.4.0-0ubuntu1 [14,2kB] 

Pob: 4 http://ppa.launchpad.net gutsy/main libstrigiqtdbusclient-dev 0.5.7-1~gutsy2~ppa1 [15,9kB] 

Pob: 5 http://archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-damage-dev 1:1.1.0-2build1 [9292B] 

Pob: 6 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libxdamage-dev 1:1.1.1-3 [9682B] 

Pob: 7 http://archive.ubuntu.com gutsy/main x11proto-xf86misc-dev 0.9.2-4ubuntu1 [5614B] 

Pob: 8 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libxxf86misc-dev 1:1.0.1-2 [9594B] 

Pob: 9 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe kdebase-workspace-data 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [7178kB] 

Pob: 10 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe libplasma1 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [882kB] 

Pob: 11 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe ksysguard-kde4 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [313kB] 

Pob: 12 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libxklavier11 3.2-2 [77,9kB] 

Pob: 13 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe kdebase-workspace-bin 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [2735kB] 

Pob: 14 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe klipper-kde4 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [101kB] 

Pob: 15 http://archive.ubuntu.com gutsy/universe libcapseo0 0.3.0+svn20070725-0ubuntu1 [11,6kB] 

Pob: 16 http://archive.ubuntu.com gutsy/universe libcaptury0 0.3.0+svn20070725-0ubuntu3 [12,3kB] 

Pob: 17 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe kwin-kde4 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [1117kB] 

Pob: 18 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe systemsettings-kde4 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [122kB] 

Pob: 19 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe kdebase-workspace 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [31,9kB] 

Pob: 20 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libbluetooth-dev 3.19-0ubuntu1 [68,6kB] 

Pob: 21 http://archive.ubuntu.com gutsy/universe libcapseo-dev 0.3.0+svn20070725-0ubuntu1 [13,9kB] 

Pob: 22 http://archive.ubuntu.com gutsy/universe libcaptury-dev 0.3.0+svn20070725-0ubuntu3 [14,3kB] 

Pob: 23 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libdbus-glib-1-dev 0.74-1 [175kB] 

Pob: 24 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libnm-util-dev 0.6.5-0ubuntu16 [141kB] 

Pob: 25 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libraw1394-dev 1.2.1-3build1 [48,6kB] 

Pob: 26 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libsensors-dev 1:2.10.4-1ubuntu1 [110kB] 

Pob: 27 http://archive.ubuntu.com gutsy/main libxklavier11-dev 3.2-2 [74,9kB] 

Pob: 28 http://archive.ubuntu.com gutsy/main network-manager-dev 0.6.5-0ubuntu16 [126kB] 

Pob: 29 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe libplasma-dev 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [78,9kB] 

Pob: 30 http://archive.ubuntu.com gutsy-backports/universe kdebase-workspace-dev 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1 [97,4kB] 

Pobrano 13,6MB w 3m6s (72,9kB/s) 

Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100% 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu x11proto-composite-dev. 

(Odczytywanie bazy danych ... 126104 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.) 

Rozpakowanie x11proto-composite-dev (z .../x11proto-composite-dev_1%3a0.4-0ubuntu1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libxcomposite-dev. 

Rozpakowanie libxcomposite-dev (z .../libxcomposite-dev_1%3a0.4.0-0ubuntu1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu x11proto-damage-dev. 

Rozpakowanie x11proto-damage-dev (z .../x11proto-damage-dev_1%3a1.1.0-2build1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libxdamage-dev. 

Rozpakowanie libxdamage-dev (z .../libxdamage-dev_1%3a1.1.1-3_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu x11proto-xf86misc-dev. 

Rozpakowanie x11proto-xf86misc-dev (z .../x11proto-xf86misc-dev_0.9.2-4ubuntu1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libxxf86misc-dev. 

Rozpakowanie libxxf86misc-dev (z .../libxxf86misc-dev_1%3a1.0.1-2_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kde4libs-bin. 

Rozpakowanie kde4libs-bin (z .../kde4libs-bin_4%3a3.96.0-1ubuntu2~gutsy2~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdelibs5. 

Rozpakowanie kdelibs5 (z .../kdelibs5_4%3a3.96.0-1ubuntu2~gutsy2~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-runtime-bin-kde4. 

Rozpakowanie kdebase-runtime-bin-kde4 (z .../kdebase-runtime-bin-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-runtime-bin. 

Rozpakowanie kdebase-runtime-bin (z .../kdebase-runtime-bin_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libkonq5. 

Rozpakowanie libkonq5 (z .../libkonq5_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu dolphin-kde4. 

Rozpakowanie dolphin-kde4 (z .../dolphin-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kappfinder-kde4. 

Rozpakowanie kappfinder-kde4 (z .../kappfinder-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-bin-kde4. 

Rozpakowanie kdebase-bin-kde4 (z .../kdebase-bin-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdepasswd-kde4. 

Rozpakowanie kdepasswd-kde4 (z .../kdepasswd-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kfind-kde4. 

Rozpakowanie kfind-kde4 (z .../kfind-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu konqueror-nsplugins-kde4. 

Rozpakowanie konqueror-nsplugins-kde4 (z .../konqueror-nsplugins-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu konqueror-kde4. 

Rozpakowanie konqueror-kde4 (z .../konqueror-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu konsole-kde4. 

Rozpakowanie konsole-kde4 (z .../konsole-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kwrite-kde4. 

Rozpakowanie kwrite-kde4 (z .../kwrite-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-kde4. 

Rozpakowanie kdebase-kde4 (z .../kdebase-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdepimlibs5. 

Rozpakowanie kdepimlibs5 (z .../kdepimlibs5_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdelibs5-dev. 

Rozpakowanie kdelibs5-dev (z .../kdelibs5-dev_4%3a3.96.0-1ubuntu2~gutsy2~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdepimlibs5-dev. 

Rozpakowanie kdepimlibs5-dev (z .../kdepimlibs5-dev_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-dev-kde4. 

Rozpakowanie kdebase-dev-kde4 (z .../kdebase-dev-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-runtime. 

Rozpakowanie kdebase-runtime (z .../kdebase-runtime_4%3a3.96.0-1ubuntu1~ppa1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-workspace-data. 

Rozpakowanie kdebase-workspace-data (z .../kdebase-workspace-data_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libplasma1. 

Rozpakowanie libplasma1 (z .../libplasma1_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu ksysguard-kde4. 

Rozpakowanie ksysguard-kde4 (z .../ksysguard-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libxklavier11. 

Rozpakowanie libxklavier11 (z .../libxklavier11_3.2-2_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-workspace-bin. 

Rozpakowanie kdebase-workspace-bin (z .../kdebase-workspace-bin_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu klipper-kde4. 

Rozpakowanie klipper-kde4 (z .../klipper-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libcapseo0. 

Rozpakowanie libcapseo0 (z .../libcapseo0_0.3.0+svn20070725-0ubuntu1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libcaptury0. 

Rozpakowanie libcaptury0 (z .../libcaptury0_0.3.0+svn20070725-0ubuntu3_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kwin-kde4. 

Rozpakowanie kwin-kde4 (z .../kwin-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu systemsettings-kde4. 

Rozpakowanie systemsettings-kde4 (z .../systemsettings-kde4_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-workspace. 

Rozpakowanie kdebase-workspace (z .../kdebase-workspace_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libbluetooth-dev. 

Rozpakowanie libbluetooth-dev (z .../libbluetooth-dev_3.19-0ubuntu1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libcapseo-dev. 

Rozpakowanie libcapseo-dev (z .../libcapseo-dev_0.3.0+svn20070725-0ubuntu1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libcaptury-dev. 

Rozpakowanie libcaptury-dev (z .../libcaptury-dev_0.3.0+svn20070725-0ubuntu3_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libdbus-glib-1-dev. 

Rozpakowanie libdbus-glib-1-dev (z .../libdbus-glib-1-dev_0.74-1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libnm-util-dev. 

Rozpakowanie libnm-util-dev (z .../libnm-util-dev_0.6.5-0ubuntu16_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libraw1394-dev. 

Rozpakowanie libraw1394-dev (z .../libraw1394-dev_1.2.1-3build1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libsensors-dev. 

Rozpakowanie libsensors-dev (z .../libsensors-dev_1%3a2.10.4-1ubuntu1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libstrigiqtdbusclient-dev. 

Rozpakowanie libstrigiqtdbusclient-dev (z .../libstrigiqtdbusclient-dev_0.5.7-1~gutsy2~ppa1_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libxklavier11-dev. 

Rozpakowanie libxklavier11-dev (z .../libxklavier11-dev_3.2-2_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu network-manager-dev. 

Rozpakowanie network-manager-dev (z .../network-manager-dev_0.6.5-0ubuntu16_i386.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libplasma-dev. 

Rozpakowanie libplasma-dev (z .../libplasma-dev_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_all.deb) ... 

Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu kdebase-workspace-dev. 

Rozpakowanie kdebase-workspace-dev (z .../kdebase-workspace-dev_4%3a3.96.0-1ubuntu4~gutsy1_i386.deb) ... 

Konfigurowanie hal (0.5.9.1-6ubuntu5) ... 

 * Reloading system message bus config... [OK] 

 * Starting Hardware abstraction layer hald invoke-rc.d: initscript hal, action "start" failed. 

dpkg: błąd przetwarzania hal (--configure): 

 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 1 

Konfigurowanie x11proto-composite-dev (1:0.4-0ubuntu1) ... 

Konfigurowanie libxcomposite-dev (1:0.4.0-0ubuntu1) ... 

Konfigurowanie x11proto-damage-dev (1:1.1.0-2build1) ... 

Konfigurowanie libxdamage-dev (1:1.1.1-3) ... 

Konfigurowanie x11proto-xf86misc-dev (0.9.2-4ubuntu1) ... 

Konfigurowanie libxxf86misc-dev (1:1.0.1-2) ... 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdelibs5: 

 kdelibs5 zależy od hal | kfreebsd-gnu | hurd; jednakże: 

 Pakiet hal nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 Pakiet kfreebsd-gnu nie jest zainstalowany. 

 Pakiet hurd nie jest zainstalowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdelibs5 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kde4libs-bin: 

 kde4libs-bin zależy od kdelibs5 (= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy2~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kde4libs-bin (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-runtime-bin: 

 kdebase-runtime-bin zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-runtime-bin (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-runtime-bin-kde4: 

 kdebase-runtime-bin-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-runtime-bin-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-runtime-bin-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie libkonq5: 

 libkonq5 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 libkonq5 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania libkonq5 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie dolphin-kde4: 

 dolphin-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 dolphin-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 dolphin-kde4 zależy od libkonq5; jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania dolphin-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kappfinder-kde4: 

 kappfinder-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kappfinder-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kappfinder-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-bin-kde4: 

 kdebase-bin-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-bin-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-bin-kde4 zależy od libkonq5; jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-bin-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdepasswd-kde4: 

 kdepasswd-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdepasswd-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdepasswd-kde4 zależy od libkonq5; jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdepasswd-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kfind-kde4: 

 kfind-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kfind-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kfind-kde4 zależy od libkonq5; jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kfind-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie konqueror-nsplugins-kde4: 

 konqueror-nsplugins-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 konqueror-nsplugins-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania konqueror-nsplugins-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie konqueror-kde4: 

 konqueror-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 konqueror-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 konqueror-kde4 zależy od libkonq5; jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania konqueror-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie konsole-kde4: 

 konsole-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 konsole-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania konsole-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kwrite-kde4: 

 kwrite-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kwrite-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kwrite-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-kde4: 

 kdebase-kde4 zależy od dolphin-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet dolphin-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od kappfinder-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kappfinder-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od kdebase-bin-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdebase-bin-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od kdepasswd-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdepasswd-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od kfind-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kfind-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od konqueror-nsplugins-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet konqueror-nsplugins-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od konqueror-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet konqueror-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od konsole-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet konsole-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od kwrite-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kwrite-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-kde4 zależy od libkonq5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet libkonq5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdepimlibs5: 

 kdepimlibs5 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdepimlibs5 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdelibs5-dev: 

 kdelibs5-dev zależy od kdelibs5 (= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy2~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdelibs5-dev (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdepimlibs5-dev: 

 kdepimlibs5-dev zależy od kdepimlibs5 (= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdepimlibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdepimlibs5-dev zależy od kdelibs5-dev (>= 4:3.96.0-1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5-dev nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdepimlibs5-dev (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-dev-kde4: 

 kdebase-dev-kde4 zależy od kdebase-kde4 (= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdebase-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-dev-kde4 zależy od kdepimlibs5-dev (>= 3.96.0); jednakże: 

 Pakiet kdepimlibs5-dev nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-dev-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-runtime: 

 kdebase-runtime zależy od kdebase-runtime-bin (>= 4:3.96.0-1ubuntu1~ppa1); jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-runtime (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

Konfigurowanie kdebase-workspace-data (4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1) ... 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie ksysguard-kde4: 

 ksysguard-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 ksysguard-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania ksysguard-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

Konfigurowanie libxklavier11 (3.2-2) ... 


dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-workspace-bin: 

 kdebase-workspace-bin zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace-bin zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace-bin zależy od ksysguard-kde4; jednakże: 

 Pakiet ksysguard-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-workspace-bin (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie libplasma1: 

 libplasma1 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 libplasma1 zależy od kdebase-workspace-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-workspace-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 libplasma1 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania libplasma1 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie klipper-kde4: 

 klipper-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 klipper-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania klipper-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

Konfigurowanie libcapseo0 (0.3.0+svn20070725-0ubuntu1) ... 


Konfigurowanie libcaptury0 (0.3.0+svn20070725-0ubuntu3) ... 


dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kwin-kde4: 

 kwin-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kwin-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kwin-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie systemsettings-kde4: 

 systemsettings-kde4 zależy od kdebase-runtime-bin; jednakże: 

 Pakiet kdebase-runtime-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 systemsettings-kde4 zależy od kdelibs5 (>= 4:3.96.0-1ubuntu2~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania systemsettings-kde4 (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-workspace: 

 kdebase-workspace zależy od kdebase-workspace-bin (>= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdebase-workspace-bin nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace zależy od klipper-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet klipper-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace zależy od ksysguard-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet ksysguard-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace zależy od kwin-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kwin-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace zależy od systemsettings-kde4 (>= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet systemsettings-kde4 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-workspace (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

Konfigurowanie libbluetooth-dev (3.19-0ubuntu1) ... 

Konfigurowanie libcapseo-dev (0.3.0+svn20070725-0ubuntu1) ... 

Konfigurowanie libcaptury-dev (0.3.0+svn20070725-0ubuntu3) ... 

Konfigurowanie libdbus-glib-1-dev (0.74-1) ... 

Konfigurowanie libnm-util-dev (0.6.5-0ubuntu16) ... 

Konfigurowanie libraw1394-dev (1.2.1-3build1) ... 

Konfigurowanie libsensors-dev (1:2.10.4-1ubuntu1) ... 

Konfigurowanie libstrigiqtdbusclient-dev (0.5.7-1~gutsy2~ppa1) ... 

Konfigurowanie libxklavier11-dev (3.2-2) ... 

Konfigurowanie network-manager-dev (0.6.5-0ubuntu16) ... 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie libplasma-dev: 

 libplasma-dev zależy od libplasma1 (= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet libplasma1 nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 libplasma-dev zależy od kdelibs5-dev (>= 3.96.0); jednakże: 

 Pakiet kdelibs5-dev nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania libplasma-dev (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie kdebase-workspace-dev: 

 kdebase-workspace-dev zależy od kdebase-workspace (= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet kdebase-workspace nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace-dev zależy od kdepimlibs5-dev (>= 3.96.0); jednakże: 

 Pakiet kdepimlibs5-dev nie jest jeszcze skonfigurowany. 

 kdebase-workspace-dev zależy od libplasma-dev (= 4:3.96.0-1ubuntu4~gutsy1); jednakże: 

 Pakiet libplasma-dev nie jest jeszcze skonfigurowany. 

dpkg: błąd przetwarzania kdebase-workspace-dev (--configure): 

 problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany 

Processing triggers for libc6 ... 

ldconfig deferred processing now taking place 

Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: 

 hal 

 kdelibs5 

 kde4libs-bin 

 kdebase-runtime-bin 

 kdebase-runtime-bin-kde4 

 libkonq5 

 dolphin-kde4 

 kappfinder-kde4 

 kdebase-bin-kde4 

 kdepasswd-kde4 

 kfind-kde4 

 konqueror-nsplugins-kde4 

 konqueror-kde4 

 konsole-kde4 

 kwrite-kde4 

 kdebase-kde4 

 kdepimlibs5 

 kdelibs5-dev 

 kdepimlibs5-dev 

 kdebase-dev-kde4 

 kdebase-runtime 

 ksysguard-kde4 

 kdebase-workspace-bin 

 libplasma1 

 klipper-kde4 

 kwin-kde4 

 systemsettings-kde4 

 kdebase-workspace 

 libplasma-dev 

 kdebase-workspace-dev 

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) 

root@ubuntu:/home/winnux8#

Ten komunikat brzmi tak groźnie, że się boję wykonywać polecenie export.


(matiit) #2

Zobacz w ogóle czy po reboocie Ci system wstanie…

Masz problemy z zależnościami.


(Kuba Windows) #3

a z ktorego fragmentu loga to wywnioskowales?


(Kaka') #4

Spróbuj:

# apt-get -f install

(Kuba Windows) #5

Dzięki, już działa.