Problem z instalacją Libnet - Ubuntu 11.04


(Łukasz14) #1

Mam problem z instalacją Libnet 1.0.2a

Logi:

root@ubuntu:/home/lucas/Pulpit/Libnet-1.0.2a# ./configure

loading cache ./config.cache

Beginning autoconfiguration process for libnet-1.0.2a...

checking host system type... Invalid configuration `x86_64-pc-linux-gnu': machine `x86_64-pc' not recognized


checking target system type... Invalid configuration `x86_64-pc-linux-gnu': machine `x86_64-pc' not recognized


checking build system type... Invalid configuration `x86_64-pc-linux-gnu': machine `x86_64-pc' not recognized


checking for gcc... (cached) gcc

checking whether the C compiler (gcc ) works... yes

checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no

checking whether we are using GNU C... (cached) yes

checking whether gcc accepts -g... (cached) yes

checking for working const... (cached) yes

checking for a BSD compatible install... (cached) /usr/bin/install -c

checking whether make sets ${MAKE}... (cached) yes

checking for ranlib... (cached) ranlib

checking for ar... (cached) ar

checking for ln... (cached) ln

checking for strerror... (cached) yes

checking for pcap_open_live in -lpcap... (cached) no

checking low-level packet interface type... found SOCK_PACKET

configure: warning: apparently your OS is not officially supported yet

configure: warning: this may not work

you'll have to edit the makefile by hand

please send diffs to mike@infonexus.com

checking for libnet_build_ip in -lnet... (cached) no

checking machine endianess... lil

checking if unaligned accesses fail... (cached) no

checking for sys/sockio.h... (cached) no

creating ./config.status

creating Makefile

creating test/Makefile

creating test/TCP/Makefile

creating test/Ethernet/Makefile

creating test/UDP/Makefile

creating test/ICMP/Makefile

creating test/Random/Makefile

creating test/OSPF/Makefile

creating util/Makefile

creating util/Get-mac/Makefile

creating example/Makefile

creating libnet-config

creating include/config.h

include/config.h is unchanged

root@ubuntu:/home/lucas/Pulpit/Libnet-1.0.2a# make

ar -cr lib/libnet.a src/libnet_resolve.o src/libnet_socket.o src/libnet_checksum.o src/libnet_prand.o src/libnet_version.o src/libnet_write_ip.o src/libnet_insert_ipo.o src/libnet_insert_tcpo.o src/libnet_error.o src/libnet_link_sockpacket.o src/libnet_packet_mem.o src/libnet_build_ip.o src/libnet_build_tcp.o src/libnet_build_udp.o src/libnet_build_arp.o src/libnet_build_ethernet.o src/libnet_build_icmp.o src/libnet_build_igmp.o src/libnet_build_dns.o src/libnet_build_snmp.o src/libnet_build_rip.o src/libnet_build_ospf.o src/libnet_build_vrrp.o src/libnet_asn1.o src/libnet_hex_dump.o src/libnet_if_addr.o src/libnet_port_list.o 

ranlib lib/libnet.a

root@ubuntu:/home/lucas/Pulpit/Libnet-1.0.2a# sudo make install

ar -cr lib/libnet.a src/libnet_resolve.o src/libnet_socket.o src/libnet_checksum.o src/libnet_prand.o src/libnet_version.o src/libnet_write_ip.o src/libnet_insert_ipo.o src/libnet_insert_tcpo.o src/libnet_error.o src/libnet_link_sockpacket.o src/libnet_packet_mem.o src/libnet_build_ip.o src/libnet_build_tcp.o src/libnet_build_udp.o src/libnet_build_arp.o src/libnet_build_ethernet.o src/libnet_build_icmp.o src/libnet_build_igmp.o src/libnet_build_dns.o src/libnet_build_snmp.o src/libnet_build_rip.o src/libnet_build_ospf.o src/libnet_build_vrrp.o src/libnet_asn1.o src/libnet_hex_dump.o src/libnet_if_addr.o src/libnet_port_list.o 

ranlib lib/libnet.a

./ensure-dir.sh /usr 755

./ensure-dir.sh /usr/lib/ 755

./ensure-dir.sh /usr/include/libnet 755

./ensure-dir.sh /usr/include/ 755

./ensure-dir.sh 755

./ensure-dir.sh /usr/bin/ 755

./install-sh lib/libnet.a /usr/lib/

rm -f /usr/lib/libpwrite.a

cd /usr/lib/; ln -f -s libnet.a libpwrite.a

./install-sh include/libnet.h /usr/include/

./install-sh include/libnet/libnet-headers.h /usr/include/libnet

./install-sh include/libnet/libnet-functions.h /usr/include/libnet

./install-sh include/libnet/libnet-structures.h /usr/include/libnet

./install-sh include/libnet/libnet-macros.h /usr/include/libnet

./install-sh include/libnet/libnet-asn1.h /usr/include/libnet

./install-sh include/libnet/libnet-ospf.h /usr/include/libnet

./install-sh doc/libnet.3 

install:	no destination specified

make: *** [install] Błąd 1

Co może być nie tak?


(etam) #2

sudo apt-get install libnet1-dev


(Łukasz14) #3

etam , potrzebuję wersji 1.0.2a, bo aplikacja mi z inną wersją nie chce działać, dokładniej chodzi o aplikację nemesis, jak wywołuję komendę "./configure" to wyskakuje:

root@ubuntu:/home/lucas/Pulpit/nemesis-1.4# ./configure

checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c

checking whether build environment is sane... yes

checking for gawk... no

checking for mawk... mawk

checking whether make sets $(MAKE)... yes

checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu

checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu

checking for style of include used by make... GNU

checking for gcc... gcc

checking for C compiler default output file name... a.out

checking whether the C compiler works... yes

checking whether we are cross compiling... no

checking for suffix of executables... 

checking for suffix of object files... o

checking whether we are using the GNU C compiler... yes

checking whether gcc accepts -g... yes

checking for gcc option to accept ANSI C... none needed

checking dependency style of gcc... none

checking for gcc option to accept ANSI C... none needed

checking for gcc... (cached) gcc

checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes

checking whether gcc accepts -g... (cached) yes

checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed

checking dependency style of gcc... (cached) none

checking how to run the C preprocessor... gcc -E

checking for egrep... grep -E

checking whether gcc needs -traditional... no

checking for an ANSI C-conforming const... yes

checking for gawk... (cached) mawk

checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c

checking whether ln -s works... yes

checking for fabs in -lm... yes

checking for inet_ntoa in -lnsl... yes

checking for socket in -lsocket... no

checking for hstrerror in -lresolv... yes

checking for libnet_build_ip in -lnet... no


   ERROR! Libnet library not found, go get it from

   http://www.packetfactory.net/projects/libnet/

   or use the --with-libnet-* options, if you have it installed

   in unusual place

(Brtx) #4

Przed kompilacją libnet spróbuj ustawić:

export MAN_PREFIX="/usr/share/"

i daj znać czy pomogło.


(Łukasz14) #5

barmazu , niestety, nadal ten sam błąd.


(Brtx) #6

U mnie poszło od kopa i nie ustawiałem zmiennej MAN_PREFIX...

Użyłem tych źródeł ftp://ftp.free.fr/.mirrors1/ftp.gentoo. ... .2a.tar.gz

Proponuję podanie opcji --mandir=/usr/man/man3 do ./configure

Więcej pomysłów nie mam.