Problem z instalacją programów


(Anarianna) #1

Mam problem z instalacją niektórych ściągniętych programów, np. Brainwave Generator. Po naciśnięciu setup.exe nic sie nie dzieje. W menadzeze zadań aktywny jest proces setup.exe jednak choćbym nie wiem jak długo czekała to komputer nie reaguje. Ściągałam ten plik z wielu źródeł, bez zmian. Niedawno przeprowadzałam format dysków i reinstalacje Windowsa XP i może to mieć jakiś wpływ na to. Proszę o pomoc.


(matiit) #2

Bezpośrednio nie

Pośrednio - tak

Mogłeś nie zabezpieczyc windowsa przed podłączeniem go do netu i wkraść się mogły jakieś robaczki,


(Anarianna) #3

Co mam wiec zrobić? Skanowałam AVG anti-spyware, mam Kerio personal firewall i Avast. Przed chwilą właśnie chciałam zainstalować następny program i to samo: klikam na setup.exe i nic.


(Nowy10) #4

przeskanuj tym

http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... bscan.html

dla pewności wklej logi z Hijackthis i Silent Runners


(Anarianna) #5

Silent Runners:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"ALLTorrent" = "C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\ALLTorrent.exe" ["MarBit"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"!AVG Anti-Spyware" = ""C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:51:38, on 2007-05-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\ALLTorrent.exe

C:\Program Files\Nonbrand\802.11g Wireless LAN PCI Card Driver and Utility\RtWlan.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\PSIService.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

E:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\MBClient.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Aga\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - E:\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - E:\Expressivo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ALLTorrent] C:\Program Files\MarBit\ALLTorrent\ALLTorrent.exe

O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1178441155575

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PSIService.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Slake1) #6

Fix w HJT.

Log z Silent'a ucięty.Poczekaj aż pojawi się odpowiedni komunikat,dopiero wtedy log będzie gotowy.


(Anonymous Dreams) #7

Może spróbuj zainstalować to:

http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=pl


(Anarianna) #8

Niestety nie mogę tego zainstalować. Może jakieś inne propozycje?

Slake: czy to pomoze w rozwiązaniu mojego problemu czy tak po prostu wypadałoby skasować :slight_smile:


(Anonymous Dreams) #9

Może próbujesz instalować programy z innego konta niż administrator.

I właśnie na tym koncie masz zablokowaną możliwość instalacji programów.

albo jeszcze:

  • zablokowana możliwość instalacji programów w konfiguracji Kerio lub antywirusa