Problem z Internet Explorer i HijackThis

Witam mam problem z przeglądarką internet explorer . Po ok. 5 minutach wyskakuje mi błąd exe i wychodzi mi do windowsa :? . Aha niemogo zrobić loga bo HijackThis nie chce sie zainstalować . Pomocy

http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zip

ale co to dało ? bo HijackThis dalej sie nie otwiera

Pobierz: HijackThis.com 1.99.1 (wersja o rozszerzeniu *.COM na okoliczość wirusów blokujących uruchamianie *.EXE)

noi dalej nic :x

solid proszę podać dokładną treść błędu i poprawić temat na konkretny, używając opcji Zmień

Jest jeszcze Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

"{84ABD4D0-0710-1045-0926-050503090030}" = ""C:\Program Files\Common Files\{84ABD4D0-0710-1045-0926-050503090030}\Update.exe" mc-110-12-0000272" [null data]


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ares" = ""C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h" ["Ares Development Group"]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"cprocsvc" = "C:\WINDOWS\system32\crunner\cproc.exe" [null data]

"DeluxeCommunications" = "C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"wininet.dll" = "dfrgsrv.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"Adobe Photo Downloader" = ""F:\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"IpWins" = "C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe" [null data]

"DeluxeCommunications" = "C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe" [null data]

"PVModule" = "C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe" [null data]

"StormCodec_Helper" = ""F:\Ringz Studio\Storm Codec\StormSet.exe" /S /opti" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "ToolBar888"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\{34ABD4D0-0710-1045-0926-050503090030}\MyToolBar.dll" [null data]

{D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "PrintViewBHO Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{8e9d6600-f84a-11ce-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Objects"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{52c68510-09a0-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Hood Verbs"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "dxclib303562752.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> winosz32\DLLName = "winosz32.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

NetWareUNCMenu\(Default) = "{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoActiveDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Disable Active Desktop}


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|

Don't save settings at exit}


"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|

Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}


"NoThemesTab" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"ForceActiveDesktopOn" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|Desktop / Active Desktop|

Enable Active Desktop}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoActiveDesktopChanges" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


"NoDispAppearancePage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoColorChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoSizeChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispBackgroundPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Hide Desktop tab}


"NoDispScrSavPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispCPL" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Remove Display in Control Panel}


"NoVisualStyleChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispSettingsPage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Klima\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Klima" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "F:\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"GetRight - Tray Icon" -> shortcut to: "C:\Program Files\GetRight\getright.exe" ["Headlight Software, Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 34

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{C004DEC2-2623-438E-9CA2-C9043AB28508}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ToolBar888"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\{34ABD4D0-0710-1045-0926-050503090030}\MyToolBar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{C004DEC2-2623-438E-9CA2-C9043AB28508}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "ToolBar888"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\{34ABD4D0-0710-1045-0926-050503090030}\MyToolBar.dll" [null data]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{10ADD1E8-EC8A-4719-B39D-B46DD1D6A65D}\(Default) = "PrintView"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{90FE6C53-F8B4-4631-B42A-02D63D1C949C}\(Default) = "PrintView"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{DE60714F-AC17-427E-861A-FD60CBDF119A}\

"ButtonText" = "Ň×ȤąşÎď"

"MenuText" = "Ň×ȤąşÎď"

"Exec" = "http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1" [file not found]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{A8BD6820-6ED7-423E-9558-2D1486B0FEEA}" = "*l" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DeluxeCommunications\DxcBho.dll" [null data]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Sunbelt Kerio Personal Firewall 4, KPF4, ""C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe"" ["Sunbelt Software"]

Usługa klienta dla systemu NetWare, NWCWorkstation, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\nwwks.dll" [MS]}

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 66 seconds, including 33 seconds for message boxes)

Zastartuj kompa do awaryjnego . Wyłącz przywracanie systemu.

Usuń recznie :

Usuń z tego klucza

Recznie znajdz na dysku i wywal dfrgsrv.exe

Tyle zauważyłem .

Restart .

Scan programem :

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1753&t=55 . Uaktalnij mu bazę.

Scan :

http://mks.com.pl/skaner/

http://security.symantec.com/

http://www.pandasoftware.com.pl/activescan

Albo jakimiś innymi .

Po tym nowe logo z hijats i silent do sprawdzenia

Ps.

Jest jeszcze coś do wywalenia:

I wyczyść cały temp.