Problem z internetem - nie działa po około 20-30 minutach


(Vivalavidaa) #1

Witam.

Mam taki problem. Włączam komputer i normalnie włączają mi się strony www. Po około 20 minutach włączanie stron nie działa, jak chce jakąś stronę włączyć pojawia się białe pole i na pasku stanu napis: Zakończono. Internet jest, bo gg mi się nie wyłącza, ale jak chce je od nowa włączyć to już nie działa. Dopiero jak wyłącze i włączę komputer włączanie stron www działa, ale jest tak samo, po 20 minutach już nie działa.

Chciałem zrobić skan programem HijackThis ale zainstalowałem go i klikając na niego nie chce się uruchomić - nic się nie dzieje. Instalowałem z dobreprogramy.pl, później z download.net i to samo.

Proszę bardzo o pomoc :slight_smile:


(Blotny) #2

Jakiej przeglądarki używasz? Jakie połącznie z internetem?


(system) #3

A dobrze uruchamiasz hijack this???

-- Dodane 14.07.2009 (Wt) 10:06 --

Przeleć kompa KOMBOFIXEM.Wklej loga na forum.


(Semtex) #4

Nie ma takiego programu.

Spróbuj tym:Klik.


(system) #5

Wpisz Combofix.Musi być.


(Frog) #6

jegoeminencja , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Vivalavidaa) #7

Mam Firefoxa, ale to nie ma znaczenia, bo przy IE i Operze dzieje się to samo.

Własnie skanuję komputer tym programem Malwarebytes' Anti-Malware. Jak już skończy (bo robię pełne skanowanie) wkleję loga na forum.

Ciasteczka już kiedyś usunąłem - jak mi zalecali na innym forum ale to nie pomogło.

Co do zmiany tytułu tematu to nie wiem jak mam go nazwać, bo dokładnie nie wiem jak mam określić w jednym zdaniu swój problem.

-- Dodane 14.07.2009 (Wt) 17:55 --

1.


   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2


  2.


   Scan saved at 17:49:42, on 2009-07-14


  3.


   Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)


  4.


   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


  5.


   Boot mode: Normal


  6.  7.


   Running processes:


  8.


   C:\WINDOWS\System32\smss.exe


  9.


   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe


 10.


   C:\WINDOWS\system32\services.exe


 11.


   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe


 12.


   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe


 13.


   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe


 14.


   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe


 15.


   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe


 16.


   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe


 17.


   C:\WINDOWS\Explorer.exe


 18.


   C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe


 19.


   C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe


 20.


   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe


 21.


   C:\WINDOWS\Mixer.exe


 22.


   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe


 23.


   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


 24.


   C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe


 25.


   C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe


 26.


   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


 27.


   C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


 28.


   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe


 29.


   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe


 30.


   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe


 31.


   C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe


 32.


   C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE


 33.


   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


 34. 35.


   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb


 36.


   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb


 37.


   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb


 38.


   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage


 39.


   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb


 40.


   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza


 41.


   R3 - URLSearchHook: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll


 42.


   R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL


 43.


   F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe %windir%\system32\drivers\Scqs.exe


 44.


   O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL


 45.


   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll


 46.


   O2 - BHO: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll


 47.


   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll


 48.


   O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL


 49.


   O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)


 50.


   O3 - Toolbar: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll


 51.


   O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL


 52.


   O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll


 53.


   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe


 54.


   O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE


 55.


   O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe


 56.


   O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe


 57.


   O4 - HKLM\..\Run: [SystemProtect2] "C:\Program Files\Strażnik Ucznia\syslock.exe"


 58.


   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"


 59.


   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup


 60.


   O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup


 61.


   O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "F:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause


 62.


   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe


 63.


   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background


 64.


   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized


 65.


   O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart


 66.


   O4 - HKCU\..\Run: [Twoje TVN24] "C:\Program Files\Pasek TVN24\PasekTVN24.exe"


 67.


   O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray


 68.


   O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun


 69.


   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')


 70.


   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')


 71.


   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')


 72.


   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')


 73.


   O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe


 74.


   O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1


 75.


   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000


 76.


   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll


 77.


   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll


 78.


   O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL


 79.


   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


 80.


   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


 81.


   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL


 82.


   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe


 83.


   O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe


 84.


   O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe


 85.


   O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe


 86.


   O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


 87.


   O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe


 88.


   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


 89.


   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


 90.


   O23 - Service: Regvi Controler - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\Regvi.exe (file missing)


 91.


   O23 - Service: Windows Image Acquisition (WIA) stisvcCOMSysApp (stisvcCOMSysApp) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\adsmsextt.exe (file missing)


 92.


   O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


 93. 94.


   --


 95.


   End of file - 7280 bytes

oto log z hijackthis - program zadziałał http://www.wklej.org/id/120979/

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39

Wersja bazy definicji: 2421

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2


2009-07-14 17:45:41

mbam-log-2009-07-14 (17-45-35).txt


Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|F:\|G:\|)

Przeskanowane obiekty: 215916

Upłynęło: 1 hour(s), 15 minute(s), 59 second(s)


Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 0

Zainfekowane klucze rejestru: 0

Zainfekowane wartości rejestru: 0

Zainfekowane pliki rejestru: 5

Zainfekowane foldery: 0

Zainfekowane pliki: 0


Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane moduły pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane klucze rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane wartości rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools (Hijack.Regedit) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.


Zainfekowane foldery:

(Nie wykryto groźnych plików)


Zainfekowane pliki:

(Nie wykryto groźnych plików)

oto log z programu Malwarebytes' Anti-Malware http://www.wklej.org/id/120981/


(Semtex) #8

Masz dwa antywiry,odinstaluj jeden z nich i powinien problem się rozwiązać.