Problem z internetem

Po jakims czasie uzytkowania komputera internet wogole mi nie chodzi a niby jestem polaczony. Prosze o pomoc

Kod:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 23:36:36, on 2006-03-11 

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe 

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe 

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe 

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe 

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe 

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe 

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe 

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

D:\Download\programy\bezpieczensttwo\bezpiecznie\HijackThis\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F79A3D0C-7835-4FE1-9F9E-2CDB477C9B43}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe 

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe 

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe 

O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe 

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe 

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe 

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Pewnei źle ustawiłeś regułe w AVG Firewall a jak wyłaczysz na chwilę dział?

Też mi się kiedyś coś takiego przytrafiło, okazało się, że to pewien firewall, konkretnie ZoneAlarm zablokował mi niemal wszystkie porty i pokazywało mi, że komputer jest podłączony, ale intenet w ogóle nie działał, pomógł dopiero format dysku :frowning:

a pozatym to juz wszystko dobrze??

Tak Ok :wink: