Problem z Java script plus


(Bogdan Li) #1

There are problems to start javascript plus! Please unistall&try again or contact to suppor@vbsoftware.d.-oraz- File not found:E:\Program Files\jsplus\pal\windows.pal-Jak to naprawić?


(Miniuka) #2

Możesz spróbować nadinstalować

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=22&id=485&t=40

BTW konkretny podpis :slight_smile: