Problem z JavaScript


(Jacko33) #1

Pomimo włączonej JavaScript wyświetla mi się komunikat że mam ją nie włączona, zrobiłem to co znalazłem na forum i co mi radzono i dalej to samo.Może poniższe info pomoże zlokalizować problem.Tak mi doradzono bo niestety ja nie za bardzo się w tym orientuje.Będę wdzięczny za każdą pomoc.

Browser type and version

Browser Firefox

Fullversion 2.0.0.6

ServicePack Not detectable with this browser

BrowserBuild Not detectable with this browser

Gecko True

GeckoBuildDate 20070725

Version 2

Majorver 2

Minorver 0

ContainerBrowser

ContainerVersion 0

ContainerFullversion

Crawler False

Browser security

SessionCookies True

PersistentCookies True

JavaScriptEnabled True

VBScriptEnabled Not detectable with this browser

JavaEnabled Enabled

ActiveXEnabled False

SSL True

SSLActive False

SSLKeySize 128 bits

SSLEnabled True

Firewall False

OpenPorts 80, 1755, 554 are open ports

PopupsBlocked Not tested

ImagesEnabled True

HighSecurity False

Display and Layout

Width 1440

WidthAvail 1440

Height 900

HeightAvail 727

StyleSheets True

PNG True

FontSmoothing Not detectable with this browser

FontColor True

FontSize True

FontsInstalled Not detectable with this browser

TextSize Not detectable with this browser

Tables True

TableBGColor True

TableBGImage True

ColorDepth 16.77 Million Colors (32-bit True Color)

Frames True

IFrames True

DisplayXDPIActual Not detectable with this browser

DisplayYDPIActual Not detectable with this browser

DisplayXDPILogical Not detectable with this browser

DisplayYDPILogical Not detectable with this browser

Plug-in Information

Plugin_Flash Version 9 (Version 9.0 r47)

Plugin_FlashVerEx 9.0 r47

Plugin_Director Installed (Version 10.2)

Plugin_DirectorVerEx 10.2

Plugin_QuickTime Not installed

Plugin_QuickTimeVerEx

Plugin_Acrobat Installed (Version # Not detectable with this browser)

Plugin_AcrobatVerEx

Plugin_RealPlayer RealPlayer 10 installed (build 6.0.12.1739)

Plugin_RealPlayerBuild 6.0.12.1739

Plugin_MediaPlayer Not installed

Plugin_MediaPlayerVerEx

Plugin_Flip4Mac Not installed

Plugin_JavaVer Not tested

Plugin_iPIXViewer Not installed

Plugin_SVGViewer Not installed

Plugin_CrystalReports Not installed

Plugin_Viewpoint Not installed

Plugin_Authorware Not installed

Plugin_Mapguide Not installed

Plugin_Citrix Not installed

Plugin_Custom Installed

Connection details

Broadband True

ConnectionSpeed 8035628 bits/sec (980.91 KBytes/sec)

ConnectionType Not detectable with this browser

IPAddr 89.78.19.149

Country PL

Firewall False

OpenPorts 80, 1755, 554 are open ports

Proxy False

ProxyString

Referrer http://www.cyscape.com/showbrow.aspx

CompressGZip True

AOL False

AOLVersion 0

MSN False

System Details

Platform WinXP

OSName Not tested

OSVersion Not tested

OSArch Not tested

NETCLRInstalled False

NETCLRVersion

WinInstallerMinVer 2

NetMeetingBuild Not installed

Java Information

JavaApplets True

JavaVersion Not tested

JavaVendor Not tested

MSJVMBuild Not tested

Plugin_JavaVer Not tested

JavaEnabled Enabled

Scripting Capabilities

ActiveXControls False

ActiveXEnabled False

JavaScript True

JavaScriptEnabled True

JavaScriptVer 1.5

JavaScriptBuild Not detectable with this browser

VBScript False

VBScriptEnabled Not detectable with this browser

VBScriptBuild Not detectable with this browser

XML True

MSXML Not detectable with this browser

XMLHttpRequest True

DHTML True

FileUpload Yes

Wireless Device Information

PDA False

WAP False

WAP_DeviceModel Unknown

WAP_Gateway

WAP_SubscriberID

WAP_MaxDeckSize 0

HDML False

CharHeightAvail 0

CharWidthAvail 0

Locale Information

Country PL

Language Polish

LangUser pl

LangSystem Not detectable with this browser

TimeZoneDiff You are 6 hours ahead

BrowserDateTime 9 sierpień 2007 12:43:23

BrowserDateTimeMS 1186656200375 ms

Results from BrowserHawk 11.0.0.2 Enterprise Edition

Browser definitions: Version 10.01, 3/15/2007 3:19:00 PM

User agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6