Problem z klawiaturą w HP Compaq nx6110-niepotrzebne znaki


(Robasiu) #1

Witam. Mam pewien problem z klawiaturą. Niektóre znaki zostają niepotrzebnie wpisane. Na przykład, gdy piszę "p" lub "i" wyskakuje "pi", gdy piszę "," wyskakuje "\,". Jest to dość irytujące :? . Pomoże ktoś?

Tak wygląda ten post przed korektą:

Wpitam. Mam piewpien piroblem z ;klawpiaturą. Npie;które zna;kpi zostają npiepiotrzebnpie pipisane. Na pirzy;kład\, gdy pipiszę ?"pi?" lub ?"pi?" wys;ka;kuje ?"pi?"\, gdy pipiszę ?"\,?" wys;ka;kuje ?"\,?". Jest to dość pirytujące :? . PIomoże ;ktoś?"


(roobal) #2

Klawiatura nie była przypadkiem zalana?

Pozdrawiam!


(Robasiu) #3

Mam nadzieję, że dobrze jest teraz. Klawpiatura nie była zalana.

Tak, teraz tytuł jest poprawny.

Kaka'


(roobal) #4

Spróbuj może ją przeczyścić. Tak na marginesie dodam, że koleś kiedyś miał w firmie 4 laptopy HP i we wszystkich czterech padły pod jakimś czasie klawiatury, więc jeśli przeczyszczenie nie pomoże to może zanieś do serwisu, jeśli na gwarancji.

Pozdrawiam!