Problem z kompilatorem do Java Pilne!


(Madric) #1

Cześć !!


(Pb121) #2

Może trzeba skompilować sposobem "linkowania" ?? :evilbat:


(inż. Piniol) #3

najpierw uruchom linię komend i dopiero wtedy kompiluj :]