Problem z kopiowaniem tabel z Firefoxa do OpenOffice'a


(D@wid#) #1

Nie mogę kopiować tabel z Firefoxa do OpenOffice'a, wstawia się tylko tekst, bez podziału na wiersze i kolumny. Problemu nie ma, gdy kopiuję z IE do OO. Czy da się temu jakoś zaradzić, np. zainstalować jakiś plugin lub coś zmienić w opcjach?