Problem z Mozillą


(Madgru) #1

A więc wczoraj miałem taki problem wchodziłem po stronach byłem akurat na youtube i no cos się skosiło zresetowałem kąpa włączam Mozille niby wszystko gra ale bitdefender zabierał 98%Cpu i tylko kiedy włączałem Mozille musiał go resetować.Wiec zrobiłem skan bitdefender stanoł na pliku dane aplikacji\Mozilla\Profiles\Wf3f9hfn po 5 min skanowania 1 pliku leciał dalej jak gdyby nigdy nic.Ale po skanowaniu jak otworzyłem Mozille to problem był ten sam czyli bitdefender zabierał 98%cpu.Odinstalowałem Mozille, usunołem katalogi z mozillą .robie skan i co się okazuje że dane aplikacji\mozilla które usunełem były niewiem czemu

A oto moje logi

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe

C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\eMule\eMule.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\Documents and Settings\Lukas\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.osiolek.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDSwitchAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark 1200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Echo Control] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe ... loader.cab

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)


(boczi) #2

Skradacz proszę objąć log tagami i nazwać wątek konkretnie.

Używasz opcji Zmień.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Gutek) #3

usuń wpis HJT

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580 + optymalizacja autostartu