Problem z nagrywaniem płyt DVD


(system) #1

Witam . Opiszę pokolei w czym rzecz . Nero nie nagrywa mi płyt DVD o symbolu TXDVD-R 8x , napęd ( szczególy niżej ) odtwarza i nagrywa wszystko z wyjątkiem tych płyt które kupiłem jako czyste DVD a dopiero potem okazało się , że mają symbol TXDVD ( napisane , a jakże maczkiem ) . Dziś dla testu nagrywałem film w dwóch egzemplarzach , 1 - wszy na zwykłą płytę nagrał się ok , 2-gi po włożeniu płyty napęd wyrzucił ją i pojawił się komunikat : Błąd zapisu Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO ! I taki Log :

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2006-10-12 21:22:38

ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32

NT-SPTI used

Nero Version: 7.5.1.1

Internal Version: 7, 5, 1, 1

(Nero Express)

Recorder: Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1

Adapter driver: HA 1

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?

CD-ROM: Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1

Adapter driver: HA 1

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : SAMSUNG SP0812N atapi Port 0 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On

=== CDRom-Device-Map ===

HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom0

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

BUFE : 0

Physical memory : 1023MB (1048048kB)

Free physical memory: 374MB (383792kB)

Memory in use : 63 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

18.10.2006

===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...

09:59:36 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39

SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

09:59:36 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540

ReadBuffer-Pipe got 192KB of Memory

09:59:36 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126

Reader running

09:59:36 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123

Writer Image Recorder running

09:59:36 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 316

DVD Track-Information from source disc:

Media Type: DVD-R

S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1936645 NWA -1 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)

09:59:36 #6 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 431

Max -1 tracks of 1 allowed to copy

1: 0 - 1936645 = 1936645, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)

09:59:36 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443

Turn on Disc-At-Once, using DVD media

09:59:36 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300

Last possible write address on media: 4718591 (1048:34.41, 9215MB)

Last address to be written: 1936644 (430:21.69, 3782MB)

09:59:36 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

09:59:36 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

09:59:36 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Dane (tryb 1))

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 1936645 (1936645) = #1936645/430:21.70

not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1936645 blocks [image Recorder]


09:59:36 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079

Prepare recorder [image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3966248960, ISRC ""

DAO layout:

===========

___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 1936645 | 1936645 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 1936645 | 1936645 | 0x00

1936645 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

09:59:36 #13 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Creating the image for burning

09:59:36 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746

Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

10:06:59 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116

start writing Lead-Out at LBA 1936645 (1D8D05h), length 0 blocks

10:06:59 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229

all writers idle, stopping conversion

10:07:00 #17 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Creating Image completed successfully

===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...

10:07:08 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540

ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory

10:07:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126

Reader running

10:07:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123

Writer E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running

10:07:08 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366

Image was written as DAO.

DAOI:

MediaCatalogNumber = ''

TocType = 0x40

Finalized = 1

First/Last Track = 1 / 1

1: ISRC = ''

Blocksize = 2048

TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'

TrackConfig = 0x00

First/Last Index = 0 / 1

Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 3966248960

CUES:

MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)

Image file name:

10:07:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443

Turn on Disc-At-Once, using DVD media

10:07:41 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300

Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)

Last address to be written: 1936644 (430:21.69, 3782MB)

10:07:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

10:07:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851

Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R

Disc Manufacturer: TYG02 -

Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193

10:07:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

Insert empty disc to write to.

(Medium in drive: Nieznany. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD-RAM; DVD+R DL.)

10:07:41 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 1936645 (1936645) = #1936645/430:21.70

not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1936645 blocks [E]


10:07:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079

Prepare recorder [E] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3966248960, ISRC ""

DAO layout:

===========

___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00

1936645 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

10:07:41 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39

SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

10:07:41 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Burn process started at 8x (11 080 KB/s)

10:07:41 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746

Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

10:07:42 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969

Recording mode: Sequential Recording Mode

10:07:42 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3125

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: Yes

10:07:42 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215

---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)

Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h

End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h

Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h

Media Specific [16..63]:

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

10:08:33 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1290

10:08:33.765 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later

10:14:55 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116

start writing Lead-Out at LBA 1936645 (1D8D05h), length 0 blocks

10:14:55 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229

all writers idle, stopping conversion

10:14:55 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3341

EndDAO: Last written address was 1936639

10:15:13 #22 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Burn process completed successfully at 8x (11 080 KB/s)

10:16:07 #23 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300

Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)

Last address to be written: 1936644 (430:21.69, 3782MB)

10:16:07 #24 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

10:16:07 #25 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851

Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R

Disc Manufacturer: VDSPMS - AB 01

Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193

10:16:07 #26 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

Insert empty disc to write to.

(Medium in drive: Nieznany. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD-RAM; DVD+R DL.)

10:16:07 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079

Prepare recorder [E] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3966248960, ISRC ""

DAO layout:

===========

___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 1936645 | 0 | 0x00

1936645 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

10:16:07 #28 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39

SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

10:16:07 #29 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Burn process started at 4x (5 540 KB/s)

10:16:07 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746

Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

10:16:07 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969

Recording mode: Sequential Recording Mode

10:16:07 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3125

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: Yes

10:16:07 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215

---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)

Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h

End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h

Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h

Media Specific [16..63]:

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

10:16:28 #34 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291

E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x0C

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 32 4D 00 0C 0C

Buffer x05a10000: Len x10000

0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10:16:28 #35 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 312

Write error

E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B

10:16:28 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229

all writers idle, stopping conversion

10:16:28 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223

conversion idle, stopping reader

10:16:28 #38 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3341

EndDAO: Last written address was -1

10:16:28 #39 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167

Write error

E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B

10:16:28 #40 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167

Could not perform end of Disc-at-once

10:16:28 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730

Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)

Existing drivers:

File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24

File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2006-10-12 21:22:38

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 22:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Wgrywałem już http://www.cdrinfo.pl/download2bios.php ... baza=biosy - nic nie dało , może ktoś spotkał się z czymś takim .

napęd mam typu :

Pole Wartość

Właściwości napędu dysków optycznych

Opis urządzenia HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B

Producent Hitachi-LG

Typ urządzenia DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM

Interfejs ATAPI

Writing Speeds

DVD+R9 Dual Layer 4x

DVD+R 16x

DVD+RW 8x

DVD-R 16x

DVD-RW 6x

DVD-RAM 5x

CD-R 40x

CD-RW 24x

Reading Speeds

DVD-ROM 16x

CD-ROM 40x

Mój komp to : Athlon 2500/3200 , Abit NF7-S 2.0 , LG DVD RW , Samsung 80 GB , 2x 512 Kingston , FORTRON 350 WAT


(JNJN) #2

Jeśli na innych nośnikach DVD jest dobrze,to masz odpowiedź, nowe nośniki marnej jakości/uszkodzone.

Spróbuj nagrywać na najmniejszej prędkości lub zmień nośniki na inne.


(Anonymous Dreams) #3
  • nie koniecznie muszą być uszkodzone.

pewnie firmware nagrywarki nie rozpoznaje poprawnie tego konkretnego nośnika. Zmień nośnik na inny. Pewnie po następnej aktualizacji firmware nagrywarki będzie ok. :slight_smile:


(system) #4

Wgrywałem już coś takiego - http://www.cdrinfo.pl/download2bios.php … baza=biosy

a tak wogóle to co to za nośnik TXDVD-Rx8 , nagrywarka i tak próbuje z szybkością x4 . Chyba zrobię jak proponuje JNJN - wyrzucę to cho*****wo do kosza , lecz dziw , że nikt się niespotkał z takimi płytami :?


(mareksolak) #5

Spróbuj jeszcze przez Alkochol 120% , kiedyś miałem podobny problem Nero nie widziało dysku a Alkochol OK


(Anonymous Dreams) #6

No tak, ale to firmware ze stycznia (A106 - 2006/01/14), do tej pory już trochę tych nowych nośników przybyło.


(system) #7

tylko jak znaleść te nowe żeby odpowiednie były ? Ja nie jestem dobry w “te klocki” , niestety :? :smiley:


(Anonymous Dreams) #8

Kupuj markowe, a nie jakieś “wynalazki” :stuck_out_tongue:

…nawet google niewiele znajdują … po polsku o tych nośnikach :lol:


(Zolin738) #9

zawsze używaj sprawdzonych i markowych płyt, wtedy nie będziesz mił problemów z nagraniem plików oraz z ich odtworzeniem