Problem z nagrywaniem w Nero 10?


(Kr Zarow) #1

Witam

Mój problem polega na tym że mam Nero 10 i mam taki problem że jak dodaje pliki to nie w kolejności w jakiej ja chce tzn. ponumerowałem pliki do nagrania w jakiej mają być nagrane i wyświetlane od 1 do 20 i zamiast wyświetlać się po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itd... to wyświetla się według własnego uznania Nero tzn. 1, 11, 12, 13... 2, 20, 21, 22, itd... Nie wiem dlaczego tak jest.

Czym mógłym jakoś to zmienić żeby dodane pliki wyświetlały się tak jak ja chce żebym mógł je nagrać w mojej kolejności a nie według uznania Nero? Co mam zrobić? Jak to zmienić?


(Cedar) #2

Ponumeruj 01, 02, 03, 04, itd..., jeśli jest ich ponad 99 w jednym folderze, to numeruj 001, 002, 003 itd, jeśli ponad 999 - 0001, 0002, 0003, itd...

Takie wyświetlanie nie jest uzależnione tylko od Nero, wiele programów i systemów w ten sposób wyświetla pliki - jeden wyświetli tak jak chcesz inny tak jak to obecnie widzisz w Nero. W sposobie, który podałem, każdy program i system wyświetli je prawidłowo.


(Frog) #3

Krystian95_2011 , popraw tytuł tematu, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038