Problem z nail.exe,pomocy


(Sko Wron) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:44:47, on 2008-01-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\ashDisp.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\ANNA\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 195.225.70.250:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar5.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [securDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: Ebates. - file://C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker4\ebatessmmm\ebatestmmm\ebmmC0.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Ebates - {F2B441CC-E026-47fb-BDC3-A07750FA3D2C} - file://C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker4\ebatessmmm\ebatestmmm\ebmmC0.htm (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: Contains -

O16 - DPF: DownloadInformation -

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonlreg/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: InstalledVersion -

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: textwareilluminatorbase - {CE5CD329-1650-414A-8DB0-4CBF72FAED87} - C:\WINDOWS\System32\textwareilluminatorbaseProtocol.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

To moj log Hijacka


(huber2t) #2

Występują jakieś problemy że podajesz log

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\Nail.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox


(Sko Wron) #3

Dzieki.Bede dzis probowal tak zrobic.Moje objawy to takie,ze przy starcie wyskakuje mi komunikat,ze Windows nie moze znalezc pliku C:/Windows/nail.exe a takze przy przeglaniu internetu przez explorera wyrzuca mnie z neta i pojawia sie komunikat,ze wystapil problem z iexplerer.exe.pozdrawiam