Problem z neostradą, zmienajace się prędkości i duże lagi


(R4ng3r) #1

Witam. Mam pewien problem z neostradą. Od pewnego czasu coś dziwnego dzieje się z transferem. Raz spada a raz momentalnie skacze do góry. Np. raz mam 64kb/s a za 2 sekundy 56kb/s a za chwile 60kb/s i tak w kółko. Poza tym mam dość duże lagi na serwerach (ok 500-600). Nie wiem co robić. Firewall jest dobrze skonfigurowany, antivirus nic nie wykrył. Dodam, że mam neo 512.

Mniej więcej tydzień temu wszystko było ok.

Proszę o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:42:43, on 2007-05-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\RECYCLER\econtrol_lite\services.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\RECYCLER\econtrol_lite\services.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Hamachiii\hamachi.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe C:\RECYCLER\econtrol_lite\services.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AlxTB BHO - {F1FABE79-25FC-46de-8C5A-2C6DB9D64333} - (no file)

O3 - Toolbar: Alexa - {3CEFF6CD-6F08-4e4d-BCCD-FF7415288C3B} - C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\RECYCLER\econtrol_lite\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Mateusz\Moje dokumeny\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Alexa Web Search - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/search.htm

O8 - Extra context menu item: Get Alexa Data - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/sitedata.htm

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend... - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/mailto.htm

O8 - Extra context menu item: See Related Links - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/related.htm

O8 - Extra context menu item: Write a Review... - http://client.alexa.com/holiday/script/actions/review.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CEA8E8FA-D9DF-43D0-8A0E-7B21E579CD94}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\wbsrv.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: FrontLine Drivers Auto Removal (v2) (sfrem02) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem02.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(przemox) #2

Nie sprawdzę loga, gdyż się na tym nie znam - jakis fachowiec się jednak zapewne zaraz odezwie. Natomiast przyczyna jest chyba nie np. w wirusie, chyba że za Telekomunikację Polską uzna się za super wirusa. Konsultanci "tłumaczą", że w czasie długiego weekendu bardzo wiele osób zasiadło do komputerów i neo nie wytrzymało obciążenia. Jeśli to nawet prawda, to co to nas obchodzi - w końcu płacimy za usługę!

A tak na marginesie, chciałbym mieć takie prękości, jak ty teraz (także mam 512).

PS. Napisałem to drugi raz, gdyż za pierwszym z powodu tragicznego transferu nie wbiłem się na stronę !!


(adam9870) #3

Będąc w trybie awaryjnym wybierz start => uruchom => wpisz cmd i kliknij ok => w konsoli, która się otworzy wydaj polecenie:

RD /S /Q C:\RECYCLER

Dodatkowo opróżnij kosz.

Usuń wpisy HJT.

Proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.

Pobierz program HoverIP i na zakładce Traceroute po zaznaczeniu opcji Perform reverse lookup sprawdź czy na którymś etapie występują tzw. lagi.

Kosmetyka:

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w.

Jeśli QuickTime nie jest Ci bardzo potrzebny to zastąp go QuickTime Alternative.

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odznacz opcję Check for updates automatically.

Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz: Panel sterowania => Opcje regionalne => Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

W opcjach komunikatora możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Start => programy => autostart => kasacja z prawokliku.

Jeśli nie używasz Messenger'a to go usuń: start => uruchom => wpisz polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Proponuję usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864


(R4ng3r) #4

Wyskoczyło mi takie coś

W zakładce ping:

Sending ping request to [5.148.124.18] with 32 bytes


Answer from 5.148.124.18 : bytes = 32 time = 0 ms	TTL=128

Answer from 5.148.124.18 : bytes = 32 time = 0 ms	TTL=128

Answer from 5.148.124.18 : bytes = 32 time = 0 ms	TTL=128

Answer from 5.148.124.18 : bytes = 32 time = 0 ms	TTL=128


Statistics for 5.148.124.18

	Packets : sent = 4, received = 4, lost = 0 (loss 0%)

Approximative elapsed time in milliseconds

	Minimum = 0 ms, Maximum = 1 ms, Average = 0 ms

A w traceroute beztytu322uiv2.jpg

Czyli mam lagi? Bo ja z tego nic nie rozumiem :?

Wyskakuje mi, że komenda jest nie poprawna.