Problem z nero


(Woitek2) #1

mam legaalne nero6 .ostatnio nie mogę nagrać żadnej płyty niewiem czemu,mam taki raport o błędach Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: -

ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:32

Nero Version: 6.6.0.14

Internal Version: 6, 6, 0, 14d

(Nero Express)

Recorder: Version: KYS1 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14

Adapter driver: HA 0

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI

CD-ROM: Version: KYS1 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14

Adapter driver: HA 0

=== Scsi-Device-Map ===

CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-Q28A atapi Port 0 ID 0 DMA: On

DiskPeripheral : WDC WD1200JS-00MHB0 02.0 viamraid Port 2 ID 0 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===

SONY DVD RW DW-Q28A D: CDRom0

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

BUFE : 0

Physical memory : 511MB (523760kB)

Free physical memory: 135MB (138368kB)

Memory in use : 73 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

4.12.2006

Kompilacja ISO

14:21:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314

Iso document burn settings


Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : DAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

14:21:34 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127

Reader running

14:21:34 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122

Writer SONY DVD RW DW-Q28A running

14:21:34 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3297

First writeable address = 0 (0x00000000)

14:21:34 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230

Turn on Disc-At-Once, using DVD media

14:21:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267

Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)

Last address to be written: 717135 (159:21.60, 1400MB)

14:21:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

14:21:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433

Recorder: SONY DVD RW DW-Q28A, Media type: DVD-R

Disc Manufacturer: UME01 -

Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193

14:21:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

14:21:35 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 717136 (717136) = #717136/159:21.61

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 717136 blocks [sONY DVD RW DW-Q28A]


14:21:38 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043

Prepare recorder [sONY DVD RW DW-Q28A] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated

Tracks 1 to 1:

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1468694528, ISRC ""

DAO layout:

===========

__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00

717136 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00

14:21:38 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832

Caching of files started

14:21:39 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114

Cache writing successful.

14:21:39 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832

Caching of files completed

14:21:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832

Burn process started at 8x (11 080 KB/s)

14:21:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

14:21:39 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2316

Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession

14:21:39 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21592

Set BUFE: Power-Burn -> ON , Adapt writespeed to disc : ON

14:21:39 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2470

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: Yes

14:21:39 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821

---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----

Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5

Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

End Physical Sector Number of Data Area: 0 h

End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Start sector number of the current Border-Out: 0 h

Start sector number of the next Border-In: 0 h

Media Specific [16..63]:

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

14:24:48 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436

SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BB4E00

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x0C

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A

0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00

14:24:48 #22 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1436

SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03640000

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x21

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A

0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00

14:24:48 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311

Write error

SONY DVD RW DW-Q28A\H0 T0

14:24:48 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228

all writers idle, stopping conversion

14:24:48 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222

conversion idle, stopping reader

14:24:48 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2708

EndDAO: Last written address was 31

14:24:48 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832

Writing short lead-out

14:24:48 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832

Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)

Existing drivers:

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2006-04-18 23:34:55 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 13:00:00 (Adapter driver for rec)

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

napęd DVD+/RW sonyDW-Q28A DL black bulk a w nero pokazuje SONY DVD RW DW-Q28A [DVD] proszę poraddzcie coś :evil:


(Krzychuu) #2

woitek2 spóbuj przeinstalować Nero. Tj:

Odinstaluj,

Usuń pozostałe foldery,

Przeczyść rejest,

Zainstaluj ponownie.

:mrgreen: :mrgreen:


(Danielm86) #3

zainstaluj Nero ASPI Driver


(Woitek2) #4

robiłem to kilka razy czy mugł się zepsuć napęd bo ja się natym kąpletnie nieznam wgrałem nawet nero 7 ale dalej to samo


(lazikar) #5

Lazikarmaly.gif


(Woitek2) #6

master a z kąd to wziąść przepraszam za takie pytania ale jestem laikiem w tych sprawach


(system) #7

Google boli?? Przeinstaluj Nero - razem z nim powinien się zainstalować sterownik ASPI.


(Danielm86) #8

http://www.cdrinfo.pl/download/2031074712


(Woitek2) #9

dzięki master