Problem z netem


(Marcinsurdy) #1

cześć wam, mam taki wkurzający problem. Ściągałem z netu pewną rzecz i o 4 rano padł mi zajebiście transfer ze 120 kb/s do 2 kb/s. Jak razno zasiadłem przed kompa to do tej pory żadna stronka nie chce mi sie ładować. Przeskanowałem dysk i znalazłem jakiegoś trojana. avast mi go usunął jednak problemu nie wyeliminował. Jeśli to jakiś trojan czy wir to czym go najlepiej usunąć?


(Damian) #2

Ściągasz program HiJackThis dajesz scan,a potem save log. Zawartość utworzonego pliku tekstowego wklej na forum.

Pozdrawiam!


(Marcinsurdy) #3

mog em jeszcze wiedzieć co ten programik robi? spoko mam 456 b/s

nic z tego chyba nie będzie, ściągam twój progrmik ale mam 9 bajtów na sekunde i będzie się ściągał co najmniej przez 5 godzin f..k

Update:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 12:35:29, on 2004-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\soffice.exe

C:\Symfonia\Amhm.exe

C:\Symfonia\W32MKDE.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ODLEWN~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.000\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.2\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {8626DFA9-2BAC-4BDA-8663-8DAA0F942C0D} - http://megapanel.gem.pl/temp/netp/9418/8135/7826/3500/5_9418813578263500.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{17F04545-4D3B-4A65-A1A4-99717CC820D4}: NameServer = 194.204.159.1,80.48.255.226

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{17F04545-4D3B-4A65-A1A4-99717CC820D4}: NameServer = 194.204.159.1,80.48.255.226

(Damian) #4

Ten programik pozwala usunąć trojany i inne badziewie z systemu. Poczekaj aż ktoś sprawdzi ci tego loga i powie co usunąć.


(Dragonlnx) #5

Wywalasz:

Start/uruchom/msconfig/uruchamianie: odznacz : NeroCheck,j2re1.4.2_05

Usuń Messengera -

Dodaj/usuń programy - Zainstaluj składniki windows i odznacz Messenger ...

:wink: :wink: