Problem z netem


(Paweloooo) #1

mam taki drazniacy problem, od 2 dni walcze, ale nawet niewiem z czym. Gdy połacze internet (mam blueconnect) to transfer rusza i sciaga/wysyła na maxa, zajmuje cały transfer tak ze nawet gg niemoge odpali, nic niepobieram z netu a jakby jakis ukryty proces wszytko wcinal. Zakonczalem juz wiele podejzanych procesów, sanowałe wiloma antywirusami (nic), tylko czasami na jakies 5 mnut przestaje sciagac i wysyłac, ale np po restarcie kompa znowu. Juz niewiem co robic a formata niechciał bym robic, pomocy:(

Oto logi, moze sie przydadza:)

QUOTE

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:55:35, on 2006-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\lmgrd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\SW_D.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\STEROW~1\Mysz\Amoumain.exe

C:\Program Files\sterowniki\Klawiatura\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programy\Mozilla\firefox.exe

C:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

C:\DOCUME~1\^AREK^~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\STEROW~1\Mysz\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\sterowniki\Klawiatura\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\sterowniki\K,muzyczna\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=120706 serial=*************** lang=EN

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "C:\Programy\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU..\Run: [stefan] C:\Programy\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

O4 - Startup: EDGESpeed ES75 USB (2).lnk = C:\Program Files\Netkom\EDGESpeed ES75 USB\EDGESpeedES75USB.exe

O4 - Startup: FL Menu.lnk = C:\Program Files\FL Menu\flmenu.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1531537906

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{21D88084-16A7-4D6D-A11B-CA9D5DEBBC6B}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{21D88084-16A7-4D6D-A11B-CA9D5DEBBC6B}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\^AREK^~1\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SolidWorks SolidNetWork License Manager - Macrovision Corporation - C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\lmgrd.exe

QUOTE


(Monczkin) #2

paweloooo proszę poprawić posta zgodnie z tematami o prawidłowym wklejaniu logów w tym dziale.


(Joan Sunshine) #3

Ściągasz GMERA

W zakładke CMD -> CMD wklej:

Klikasz Uruchom

W HJT zaznaczasz wpis i klikasz na dole "Fix checked" :

Po zabiegach nowe logi z HiJacka oraz Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:


(Paweloooo) #4

zrobiłem wszystko, teraz jakos znowu nieciagnie sie nic, ale niewiem na naj dłogo :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:38:10, on 2006-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\lmgrd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\SW_D.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\STEROW~1\Mysz\Amoumain.exe

C:\Program Files\sterowniki\Klawiatura\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Netkom\EDGESpeed ES75 USB\EDGESpeedES75USB.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programy\Mozilla\firefox.exe

C:\DOCUME~1\^AREK^~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 6 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\STEROW~1\Mysz\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\sterowniki\Klawiatura\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\sterowniki\K,muzyczna\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=120706 serial=************* lang=EN

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "C:\Programy\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU..\Run: [stefan] C:\Programy\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

O4 - Startup: EDGESpeed ES75 USB (2).lnk = C:\Program Files\Netkom\EDGESpeed ES75 USB\EDGESpeedES75USB.exe

O4 - Startup: FL Menu.lnk = C:\Program Files\FL Menu\flmenu.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1531537906

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{21D88084-16A7-4D6D-A11B-CA9D5DEBBC6B}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{21D88084-16A7-4D6D-A11B-CA9D5DEBBC6B}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{21D88084-16A7-4D6D-A11B-CA9D5DEBBC6B}: NameServer = 213.158.194.1 213.158.193.38

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\^AREK^~1\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SolidWorks SolidNetWork License Manager - Macrovision Corporation - C:\flexim\SolidWorks 2005 SolidNetWork License Manager\lmgrd.exe


(Joan Sunshine) #5

Czysto ale masz 2 antywiry: zdecyduj się na AntiVira albo Avasta, któregoś powinieneś odinstalować. :slight_smile:


(Paweloooo) #6

to tylko tymszasowo, juz niewiedziałem co sie dzieje, pozostane przy avat,:0

teraz jest narazie OK, jak cos sie bedzie dziłao to odezwe sie.

pozdro


(Monczkin) #7

paweloooo proszę zapoznać się z tematami o prawidłowym wklejaniu logów na forum i poprawić posty


(Paweloooo) #8

niemam pojecia jak przerobic te logi zeby były ok:(